Mookerplas

Laatste nieuws

Kwaliteitsimpuls ‘de Grote Siep’ op recreatiegebied Mookerplas

25-06-2018

Luchtfoto van de Grote Siep

Recreatiegebied Mookerplas in Plasmolen krijgt een kwaliteitsimpuls. Er wordt al jaren geïnvesteerd in het recreatiegebied dat door zijn open verbinding met de Maas geliefd is bij watersporters. Voor de korte termijn staat het gedeelte ‘de Grote Siep’ op de planning voor een flinke kwaliteitsimpuls. Er zijn verregaande plannen voor de vervanging van de sanitaire voorzieningen, een nieuw gebouw met een restaurant met dakterras en diverse recreatieve ontwikkelingen. Zoals het ernaar uitziet kan er in het najaar van 2018 worden gestart met de bouw en zal de Grote Siep vanaf het voorjaar van 2019 een nieuwe ‘look’ hebben. Hiermee komt terreineigenaar Leisurelands tegemoet aan de wensen van bezoekers en wordt de kwaliteit van deze locatie beter benut.

Ontwikkellocatie ‘de Grote Siep’
Het terrein ‘de Grote Siep’ staat reeds vele jaren aangeduid als recreatieve hotspot in (structuur)visies van de gemeente Mook en Middelaar voor de ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen. Ook voor Leisurelands geldt dat het een locatie is waar kansen liggen ter versterking van het recreatieaanbod. 

Ondernemer Ton Thissen gaat de kar trekken
De Grote Siep is niet veel veranderd de laatste jaren. Terwijl het surfstrand met de komst van Strandpaviljoen Dushi een nieuw publiek heeft weten te trekken neemt het strandbezoek op de Grote Siep af. De voorzieningen zijn verouderd waardoor een kwaliteitsimpuls gewenst is. Ton Thissen, de lokale ondernemer die de markt hier op zijn duimpje kent, wil hierin samen met Leisurelands optrekken. De eerste stap is de realisatie van een nieuw gebouw op de plek waar nu het kioskgebouw staat. Er
komt een hoogwaardig restaurant met een dakterras. Ook zal de kioskfunctie voor strandbezoekers worden gemoderniseerd en uitgebreid. Gedacht wordt aan het inrichten van een gedeelte van het strand als servicestrand. De volgende stap is het toevoegen van meer nieuwe recreatieve activiteiten. Dit vergt nog nader onderzoek voor een passende invulling, waarbij Leisurelands samen met Ton Thissen optrekt. 

De Grote Siep: prachtig stukje Mookerplas
Ton Thissen: “Ik vind de Grote Siep een prachtig stukje van Mookerplas. Je hebt hier een fijn zandstrand, leuke speeltoestellen voor de kinderen en er is genoeg ruimte voor activiteiten. Toch weet het publiek dit stuk de laatste jaren niet zo goed meer te vinden. De voorzieningen zijn gedateerd en voldoen niet meer geheel aan de huidige vraag van recreanten waardoor het hier minder goed wordt bezocht. Samen met Leisurelands heb ik daarom gekeken wat hier mogelijk is en zijn we de plannen aan het uitwerken.”

Huis Wilma
De nieuwe horecagelegenheid op de Grote Siep zal niet alleen voorzien in een behoefte van recreanten, maar kent ook een ander doel. Ton Thissen gaat in Mook een hospice opzetten. De bouw is in volle gang. Ton Thissen: “Met de nieuwe restaurantvoorziening op Mookerplas kan huis Wilma worden ondersteund. De meeste hospice exploiteren geen eigen keuken waardoor het moeilijker is om op de specifieke wensen van patiënten in te spelen. Door het nieuwe restaurant kan de keuken aldaar de keuken van de hospice ondersteunen en kan er een nog betere service worden verleend aan patiënten. Ook kunnen patiënten lekker ontspannen aan de Grote Siep als daar behoefte aan is.”