Veelbelovend concept 'The Healthy Village' gepresenteerd voor locatie Bahrse Pol

27 september 2023

RHEDERLAAG - Op dinsdag 26 september was bij Jachthaven ’t Eiland de presentatieavond van The Healthy Village, een concept dat is ontstaan vanuit de visie van initiatiefnemer Tony Ashek. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van een plan voor voormalig steenfabrieksterrein Bahrse Pol op recreatiegebied Rhederlaag. Dit plan is onderdeel van de verdere uitwerking van de intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort en de Toekomstvisie Rhederlaag van het IGOR. Het concept 'The Healthy Village', dat met een unieke combinatie van hoogwaardige recreatiemogelijkheden een gezonde levensstijl aanmoedigt, werd door belanghebbenden met interesse ontvangen. Vanuit het publiek werden diverse aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Fun, wellness & vitality
Een bezoek aan The Healthy Village moet fun, wellness en vooral vitaliteit gaan brengen. Initiatiefnemer Tony Ashek ontleedde het begrip vitaliteit volgens de zes pijlers van het model ‘leefstijl als medicijn’, zijn grootste inspiratie. Tony vertelde: ‘de combinatie van coaching op het gebied van gezond leven, gezonde voeding, leefstijl, training en welzijn, binnen- en buitentrainingen en het organiseren van sportevenementen maakt The Healthy Village tot een unieke plek om te komen bezoeken.’ De ruimtelijke vertaling op deze perfecte locatie is duurzaam en faciliteert meerdaags verblijf, met een unieke beleving die optimaal aansluit bij het concept en in verbinding staat met de omgeving. Het kernteam gaf uitgebreid toelichting en beantwoordde alle resterende vragen naar tevredenheid.

Het grotere plaatje
De realisatie van The Healthy Village maakt onderdeel uit van de kwaliteitsimpuls van het recreatiegebied Rhederlaag. De uitgangspunten waarin het recreatiegebied inclusief locatie Barhse Pol zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen is vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (2020), die in de komende periode meer gedetailleerd uitgewerkt wordt. Voor het deelgebied Rhederlaag ligt daaraan ten grondslag de Toekomstvisie Rhederlaag (2019).

De voorzitter van het IGOR, Erik Metz, legde op de presentatieavond uit wat de visie van het IGOR inhoudt en wat er al gedaan is, zoals het initiatief voor het wandelpad in de Lathumse Hoek dat recent geopend werd, en wat op stapel staat. Het IGOR is het platform waarin alle belangen op het Rhederlaag samenkomen en heeft de afgelopen jaren, na een intensief en succesvol participatieproces, in de vorm van een eigen toekomstvisie de piketpaaltjes geslagen voor de verdere ontwikkeling van het gebied Rhederlaag. De visie van het IGOR is omarmd en vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark Ijsselpoort.

Een van de partijen in het IGOR is gebiedsbeheerder en eigenaar van de Bahrse Pol, Leisurelands, bij wie vitaliteit hoog in het vaandel staat. Zij openen eind dit jaar een Urban Sportspark op Rhederlaag dat, passend bij het gedachtegoed achter The Healthy Village, laagdrempelige en veelzijdige beweegfaciliteiten zal hebben.