Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Leisurelands. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden. 

Verantwoordelijkheid
De informatie op deze website is afkomstig van Leisurelands. Leisurelands spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Leisurelands behoudt zich het recht voor bij eventuele tekst- en/of typefouten deze  op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Leisurelands gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. 

De op de website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leisurelands. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van deze website. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Leisurelands.

Link naar website derde(n)
Op deze website verwijst Leisurelands naar externe websites in de vorm van hyperlinks. Leisurelands is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) deze websites.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leisurelands.

De inhoud van deze website is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Disclaimer Leisurelands is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal licentiehttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/