Groep asielzoekers krijgt voorlichting over zwemmen in open water op Hilgelo

24-08-2020

Foto: Lisette Vlassak

Statistieken wijzen uit dat het bij verdrinkingen relatief vaak gaat om mensen die niet in Nederland geboren zijn en mogelijk geen (goed) zwemonderwijs hebben genoten. Daarom sloeg Leisurelands de handen inéén met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland en werd er op 22 augustus een zwemvoorlichting gegeven op Hilgelo.

In 2019 werd in Winterswijk een eerste initiatief genomen Reddingsbrigade Nederland en Leisurelands om in samenwerking met AZC Winterswijk te komen tot een voorlichtingsprogramma. Dit maakte onderdeel uit van het project NL Zwemveilig, dat door de NRZ wordt gecoördineerd. In vervolg op dit experiment is dit jaar een pilot ontwikkeld, waarbij ook het lokale Zwembad Jaspers betrokken was. De 20 asielzoekers van AZC Winterswijk volgden een waterveiligheidsprogramma, waarbij ze gedurende twee ochtenden leerden wat de gevaren van zwemmen in open water zijn, wat je moet doen om te voorkomen dat je in open water in de problemen komt én wat je kunt doen mocht het onverhoopt toch misgaan.

Maatschappelijke diensttijd
De asielzoekers kregen tijdens hun training instructie en ondersteuning van tien jongeren die onderdeel zijn van het project voor maatschappelijke diensttijd (MDT) van Reddingsbrigade Nederland. Deelprojectleider Marcel Jagersma, tevens MDT-projectleider, gaf namens Reddingsbrigade Nederland uitleg over de gevaren van zwemmen in open water. ,,Er is verteld dat bijna iedereen in Nederland kan zwemmen en dat velen hier zwemdiploma's halen wanneer ze jong zijn. De asielzoekers zijn erop gewezen dat zij voorzichtig moeten zijn bij open water, omdat zij niet kunnen zwemmen. Dat ze niet verder moeten gaan dan waar ze nog stevig kunnen staan en dat ze voor de kurklijn moeten blijven. We richtten ons bij deze pilot op jongvolwassenen, en dan mannen, omdat zij helaas vaak voorkomen in de verdrinkingsstatistieken.''
 
Oefenen
Er is voor gekozen de deelnemende asielzoekers zowel in het zwembad als in open water op Hilgelo te laten oefenen met drijven en om vanuit drijven weer tot staan te komen. Ook het omdraaien in water, voor het geval men met het gezicht erin terechtkomt, is uitgebreid geoefend. 'Het vaccin tegen verdrinken is leren zwemmen!', zo onderschrijven de samenwerkingspartners. ,,Het liefst zouden we natuurlijk al deze mensen leren zwemmen'', aldus Jagersma. ,,Maar omdat ze nog geen status hebben en het ook niet duidelijk is of ze die gaan krijgen, vallen ze buiten eventuele gemeentelijke regelingen. Niets doen, is echter geen optie. Wij willen graag voorkomen dat deze mensen in gevaar komen. De asielzoekers hebben bij deze pilot tevens ervaren wat het is om in donker en relatief koud water te zijn en dat je, als je dieper gaat, snel in de problemen kunt komen.'