Eerste editie branche-event 'Gastvrij!' groot succes

07-10-2015

In samenwerking met Kröller Müller Museum, Molecaten Vakantieparken, Thermen Bussloo en Gastvrij Nederland organiseerde Leisurelands op 24 september jl. de eerste editie van 'Gastvrij!', een branche-event voor topondernemers en topbestuurders uit de gastvrijheidssector. De eerste editie was een groot succes waarbij een gemêleerd gezelschap op topniveau samenkwam. Al met al een toonaangevend branche-event dat jaarlijks terug zal keren op de vierde donderdag van september.

De eerste editie van Gastvrij! op donderdag 24 september jl. in het Kröller-Müller Museum, was een groot succes. Gastspreker Bernard Wientjes – oud voorzitter VNO-NCW – benadrukte de grote waarde van de gastvrijheidssector voor de BV Nederland. Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland Clemens Cornielje brak een lans voor meer oog voor het economische en maatschappelijke belang van deze sector bij provincies en gemeenten.


Topondernemers en topbestuurders uit de Gastvrijheidsbranche onderstrepen het grote economische en maatschappelijke belang van deze bedrijfstak
Gastvrij! is een initiatief van Gastvrij Nederland en vier Gelderse ondernemers (‘founding fathers’) en heeft als motto: ”Vinden, Verrassen en Verbinden’. Het evenement in de vorm van een walking diner wordt op de vierde donderdag van september aansluitend aan Prinsjesdag georganiseerd. De gastvrijheidssector, als aanjager voor de economie op landelijk, provinciaal en regionaal/gemeentelijk niveau van groot belang, was in 2014 goed voor 68 miljard euro bestedingen en ruim 600.000 banen. Politiek gezien is het nog steeds ‘een ondergeschoven kind’. In de nieuwe begroting van het ministerie van Economische Zaken is er nauwelijks aandacht voor.


Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland en in het dagelijks leven algemeen directeur van VVV Nederland, verwelkomde voorafgaand aan het walking diner meer dan 80 gasten. Voor hij de sprekers aankondigde, benadrukte hij waar Gastvrij Nederland met de organisaties en branches uit de toeristische en recreatieve sector voor staat. 


De heer Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland ging in op de aanjaag- en multiplierfunctie van de gastvrijheidseconomie voor de provincie. Hij betreurde dat met name de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook het gezamenlijke overleg met de provincies (IPO) de kracht van de gastvrijheidssector nog steeds niet voldoende omarmen.
De heer Cornielje kon echter ook een positieve ontwikkeling melden: ‘Minister Kamp komt deze week naar Gelderland om met alle gedeputeerden van Toerisme van gedachten te wisselen over het Holland City Plan. In dit plan worden steden en attracties met thematische lijnen aan elkaar verbonden om spreiding van het toerisme mogelijk te maken’.

Vervolgens bedankte hij met name de founding fathers: Kröller Müller Museum, Leisurelands, Molecaten Vakantieparken en Thermen Bussloo. Zij namen samen met Gastvrij Nederland het initiatief om het evenement voor de komende jaren op deze locatie te organiseren.


Ten slotte ging de heer Bernard Wientjes, oud-voorzitter VNO/NCW, in zijn exposé in op zowel het economische als maatschappelijke belang van de gastvrijheidssector. In feite gaat het om een topsector die naast de eigen economische potentie ook een belangrijke randvoorwaarde is voor het voor het floreren van andere economische topsectoren in Nederland, en als zodanig ook de politieke aandacht verdient.


‘De gastvrij-branche is enorm in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen als langer werken en urbanisatie en de opkomst van nieuwe spelers als Airbnb hebben grote invloed op de markt en vereisen dus alert ondernemerschap en flexibiliteit. Overheidsbeleid is een kans en een bedreiging voor de branche. Een veel hechtere en meer zichtbare samenwerking is nodig  om de sector bij de overheid en in de markt, beter op de kaart te zetten’, aldus Wientjes.

Hij refereerde tevens aan het belang van het Holland City Plan en de mogelijke ‘Rembrandt Tour’ door Nederland met de eventuele aankoop van twee ‘Rembrandt’s’ door het Rijksmuseum. 

Vervolgens achtte hij het erg belangrijk om als Gastvrij Nederland gezamenlijk op te trekken. Dit geldt vooral voor de onderwerpen: BTW en urbanisatie.