Strand Nulde

Historie

Nulde-Horst is een recreatieproject dat eind jaren '60 bij de aanleg van de A28 is gerealiseerd. In een vrij smalle strook tussen de snelweg en het Veluwerandmeer werden zowel bij Nulde als bij Horst verschillende stranden aangelegd. Bij de stranden kwamen parkeergelegenheden en toiletgebouwen zodat de grote stroom bezoekers op een verantwoorde wijze kon worden ontvangen. Groenstroken en bossages zorgden voor landschappelijke inpassing en rugdekking. Met het Hotel Mercure Amersfoort Veluwemeer en de jachthavens bij Strand Nulde en Strand Horst kwamen er belangrijke accenten in het gebied.