Rhederlaag

Alternatief inrichtingsplan Rhederlaag

Notitie uitgangspunten vastgesteld door gemeenteraad Zevenaar

Sinds de jaren ’60 wordt zand gewonnen in recreatiegebied Rhederlaag. Hierdoor is Rhederlaag nu het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Toen in 2013 de bestaande ontgrondingsvergunning was gewijzigd, alle vergunningen waren verleend door gemeente en provincie en gestart werd met de uitvoering daarvan, ontstond er maatschappelijke onrust. Leisurelands, en K3Delta hebben toen, ondersteund door provincie en gemeente, besloten om de uitvoering tijdelijk stil te zetten en na te gaan of een alternatief inrichtingsplan mogelijk was op de eerder vastgestelde nog af te voeren hoeveelheid zand van 2,2 miljoen m3 zand. In 2016 is een gebiedsproces gestart met vele lokale partijen: ondernemers, verenigingen, plaatselijke werkgroepen en belangenorganisaties. Na een stroef begin is in het voorjaar 2017 besloten om een andere koers in te slaan. Op dat moment is een gebiedstraject gestart waarin verkend is of het mogelijk is om uitgaande van partiële zandwinning op 2 plaatsen te komen tot een alternatief inrichtingsplan gecombineerd met een gebiedsvisie voor de lange termijn.

Inmiddels is de Notitie van Uitgangspunten ‘Het Rhederlaag’ opgeleverd door het IGOR (Integraal Gebiedsoverleg het Rhederlaag). Dit document is het resultaat van het gebiedstraject dat is doorlopen en het wordt gedragen door alle deelnemers van het IGOR, bestaande uit omwonenden (kernen Giesbeek en Lathum), verenigingen (hengelsport, scouting, watersport, etc), ondernemers (vakantieparken, schippers, jachthavens, etc), Natuurmonumenten en door K3Delta en Leisurelands.

De notitie van uitgangspunten is een startdocument van het IGOR: hierin heeft zij haar uitgangspunten vastgelegd. Het vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan en ook voor een op te stellen toekomstvisie, die in een participatief proces karakter zal krijgen. 

De notitie is op 25 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenaar. Daarmee is de basis gelegd voor een nieuw bestemmingsplan. Leisurelands is blij met het resultaat tot nu toe en de positieve samenwerking met alle gebiedspartijen, welke is voorgekomen uit het intensieve gebiedstraject dat is doorlopen.

Op dit moment vinden de onderzoeken plaats ter voorbereiding op de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied.

Klik hier om de notitie van uitgangspunten te downloaden.