We houden je graag op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling op Strand Nulde en Strand Horst, Veluwe aan Zee. Op deze pagina informeren we je over de stand van zaken met betrekking tot de planvorming, realisatie van plannen en geplande activiteiten en evenementen. We geven we je graag een inkijkje bij de stappen die we nu gaan zetten. 

Situatieschets

Het definitieve bestemmingsplan Strand Horst is onherroepelijk sinds 24 november 2021. Op 3 februari 2022 hebben wij hier met de gemeente Ermelo en de ondernemers bij stilgestaan en dit gemarkeerd als de start van de gebiedsontwikkeling voor Horst. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we Horst en Nulde als een gebied willen beschouwen en aan willen pakken. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan voor Horst is niet de enige aanleiding voor de gebiedsontwikkeling van Strand Nulde en Strand Horst. Het gebied is aangelegd in de jaren zeventig. De afgelopen tientallen jaren is het geheel gegroeid en is de recreatiebehoefte veranderd. Deze groei was soms gestructureerd maar ook organisch en ad hoc. Dit heeft als gevolg dat structuren soms niet meer logisch zijn en inrichtingselementen op een aantal plekken versleten en verouderd.   
 
Daarnaast is het gebied toe aan een nieuwe branding en positionering. De namen van de hoofd- en deelgebieden zijn in de meeste gevallen verouderd en hebben een soms negatieve of regionale bekendheid. Het gebied heeft de potentie om gebrand te worden tot een bovenregionale en zelfs nationale naam.  

Wij hebben ons tot doel gesteld om deze gebiedsontwikkeling Horst-Nulde in 2027 af te ronden. Er moet dan een recreatiegebied liggen dat uniek is in Nederland. Inwoners van Ermelo, Putten en buurgemeenten blijven hier met plezier komen en doen nieuwe ontdekkingen. De bovenregionale bekendheid en aantrekkingskracht van het gebied is sterk toegenomen. Het recreatieve aanbod wordt uitgebreid, de biodiversiteit neemt toe en de beleving van het gebied moet sterk verbeteren.

Contact

Het initiatief voor de realisatie van de ontwikkelingen binnen de gehele gebiedsontwikkeling ligt bij de ondernemers, partners en bij Leisurelands in afstemming met de betreffende gemeenten en eventuele andere overheden. 

Heeft u vragen met betrekking tot uw eigen idee, plan of ontwikkeling of over de gebiedsontwikkeling kijk dan op www.veluweaanzee.nl of neem contact op met Ilja Jansen via iljajansen@leisurelands.nl of 0682238661. Hij is het eerste  aanspreekpunt vanuit Leisurelands voor de gebiedsontwikkeling van Veluwe aan Zee.

3 resultaten