Vanaf nu houden we je graag op de hoogte van de vorderingen rondom de gebiedsontwikkeling op Strand Nulde en Strand Horst, Veluwe aan Zee. Op deze pagina informeren we je over de stand van zaken met betrekking tot de planvorming, realisatie van plannen en geplande activiteiten en evenementen. We geven we je graag een inkijkje bij de stappen die we nu gaan zetten. 

Situatieschets

Het definitieve bestemmingsplan Strand Horst is onherroepelijk sinds 24 november 2021. Op 3 februari 2022 hebben wij hier met de gemeente Ermelo en de ondernemers bij stilgestaan en dit gemarkeerd als de start van de gebiedsontwikkeling voor Horst. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we Horst en Nulde als een gebied willen beschouwen en aan willen pakken. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan voor Horst is niet de enige aanleiding voor de gebiedsontwikkeling van Strand Nulde en Strand Horst. Het gebied is aangelegd in de jaren zeventig. De afgelopen tientallen jaren is het geheel gegroeid en is de recreatiebehoefte veranderd. Deze groei was soms gestructureerd maar ook organisch en ad hoc. Dit heeft als gevolg dat structuren soms niet meer logisch zijn en inrichtingselementen op een aantal plekken versleten en verouderd.   
 
Daarnaast is het gebied toe aan een nieuwe branding en positionering. De namen van de hoofd- en deelgebieden zijn in de meeste gevallen verouderd en hebben een soms negatieve of regionale bekendheid. Het gebied heeft de potentie om gebrand te worden tot een bovenregionale en zelfs nationale naam.  

Wij hebben ons tot doel gesteld om deze gebiedsontwikkeling Horst-Nulde in 2027 af te ronden. Er moet dan een recreatiegebied liggen dat uniek is in Nederland. Inwoners van Ermelo, Putten en buurgemeenten blijven hier met plezier komen en doen nieuwe ontdekkingen. De bovenregionale bekendheid en aantrekkingskracht van het gebied is sterk toegenomen. Het recreatieve aanbod wordt uitgebreid, de biodiversiteit neemt toe en de beleving van het gebied moet sterk verbeteren.  

De nieuwe naam - Veluwe aan Zee

Tijdens de start bijeenkomst is besproken dat het logisch is om Strand Nulde en Strand Horst als een recreatiegebied te zien en dat het een meerwaarde kan hebben om een nieuwe naam te hebben voor het geheel. Hier zijn wij de samenwerking aangegaan met Morrow - The Creative Club uit Rotterdam. In samenwerking met Morrow zijn wij het brandingtraject gestart. Door middel van verschillende sessies, gesprekken, interviews, focusgroepen, online research en het bezoeken en ontdekken van de gebieden is Morrow aan de slag gegaan. Het resultaat van dit onderzoek zijn duidelijk geformuleerde merkwaarden, merkverhaal en een nieuwe naam!

Daarnaast heeft Morrow zich ook gefocust op het gebied van de klantreis. Hoe bekijken en beleven bezoekers en gebruikers het gebied. Wat ervaart de bezoeker of komt hij zij tegen wanneer ze met de auto, fiets, wandelend of per boot het gebied in komen tot het moment dat ze het weer verlaten hebben.  

Tot slot hebben we aangegeven dat we de deelgebieden meer willen thematiseren. Versterken wat er is en thematiseren waar het onbestemd is. Zij doen hiervoor aan de hand van moodboards een voorstel voor de verschillende gebieden.  

Hoe nu verder?

Na de Startbijeenkomst met ondernemers en gemeente Ermelo voor Strand Horst hebben wij vanuit Leisurelands ook met de ondernemers van Strand Nulde en de gemeente Putten gesproken over hun en onze plannen en ideeën voor de komende jaren.  

Alle plannen en ideeën van voor het gehele gebied leiden samen met de merkstrategie, klantreis en thematisering van verschillende deelgebieden tot een reeks van deelprojecten.  

Er zullen meerdere themagebieden worden benoemd. Bij een aantal ligt het thema voor het oprapen, bij anderen moet dit nog uitgekristalliseerd worden. De thema gebieden liggen in een landschappelijk groen raamwerk tussen snelweg en water. Via het water of over land zijn er veilige en prettige routes naar de themagebieden.  

Voor de planvorming en realisatie van themagebieden, de routes naar de themagebieden en het landschappelijk raamwerk zullen verschillende deelprojecten worden opgestart. De planning voor de aanpak van de themagebieden zal zoveel mogelijk aansluiten op het tijdspad van de ondernemers.   

Voorbeeld van een themagebied is het surfstrand bij Telstar. Hier zullen Telstar en Leisurelands samenwerken om bij de uitbreiding van de Beachclub, de surfschool en de nieuwe lodges ook de inrichting van de stranden en de parkeerplaatsen aan te passen. Zodat de inrichting, paden en sfeer goed op elkaar aansluiten en er een duidelijk themagebied ontstaat binnen het recreatiegebied. 

Rolverdeling