Afval en uitwerpselen

Hoe vaak wordt (zwerf)afval opgeruimd? De stranden en ligweiden worden in het hoogseizoen dagelijks 's ochtends schoongemaakt. Zwerfafval op minder intensieve delen van het recreatiegebied wordt periodiek opgeruimd in een geplande schoonmaakronde, ook in het laagseizoen. 
Hoe werken de afvalbakken (de groene kegels)? Op de ligweiden staan om de paar meter groene afvalbakken. Wat u ziet is maar een klein deel van de afvalbak. Er zit namelijk een ondergrondse betonnen afvalcontainer onder waar het afval donker en koel wordt opgeslagen. Een paar keer per jaar worden de ondergrondse bakken geleegd met een speciale machine. 
Hoe kan het dat er hondenpoep op het terrein ligt in het hoogseizoen? Vooral uitwerpselen van ganzen kunnen lijken op hondenpoep. Als u een strand of grasveld bezaaid ziet liggen met uitwerpselen is de kans zeer groot dat dit ganzenpoep betreft. Als er geen bezoekers zijn (op een minder mooie dag of 's nachts), verblijven ganzen graag op het recreatiegebied met alle gevolgen van dien. Het opruimen gebeurt regelmatig, maar het lukt niet om dit dagelijks te doen.