Update 3 - Start aanleg Groene Kruispunt

Goed nieuws! In oktober wordt gestart met de aanleg van het natuur-inrichtingsproject ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’. Het Groene Kruispunt is het eerste grote project en een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Veluwe aan Zee’. 

Planning
Vanaf oktober wordt langs het Nuldernauw tussen de Pitch en Putt baan op Strand Horst (Ermelo) en het evenemententerrein op Strand Nulde (Putten) een rietmoeras aangelegd. Op land gaat het riet over in vochtige en droge bosschages en kruidenrijk grasland en aan de waterzijde sluit het aan op de bestaande rietoever. Hierdoor ontstaat een leefgebied voor de Roerdomp en de Grote Karekiet en tegelijk wordt het gebied veel aantrekkelijker voor andere vogels, vissen, amfibieën, insecten en vele plantensoorten. 

Een deel van het Nuldernauw wordt afgeschermd als rustgebied voor watervogels. Ook wordt met boomstammen en takken een onderwaterbos aangelegd. Schelpdieren en kleine ongewervelde dieren houden zich hier graag op. Zij dienen op hun beurt weer als voedsel voor allerlei soorten watervogels.

Voor de bezoekers van Veluwe aan Zee en specifiek natuurliefhebbers is er in de toekomst veel meer te zien dan nu het geval is. Vanuit de nieuw te plaatsen vogelkijkhut hebben bezoekers straks prachtig uitzicht op het moerasgebied. 

Het grootste deel van de werkzaamheden wordt in de periode oktober tot en met december 2022 plaatsvinden. Omdat de winterperiode minder gunstig is voor het aanbrengen van nieuwe beplanting wordt hiermee gewacht tot maart of begin april 2023. 

Ontwerp, realisatie en beheer
De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren coördineert de planvorming en realisatie van het Groene Kruispunt. Zij doen dit in samenwerking met Leisurelands, de gemeenten Ermelo, Putten, Vogelbeschermingswacht, KNNV en vele andere partners. Het inrichtingsplan is opgesteld door Bureau Waardenburg en de aanleg is in handen van aannemer Smink Infra B.V. uit Nijkerk. Bureau Maris uit Zeewolde is verantwoordelijk voor de directievoering. De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands.

De aanleg van het Groene Kruispunt is een opgave vanuit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR), het Beheerplan Natura2000 en het bestemmingsplan Strand Horst. 

De gemeenten Ermelo en Putten zullen na de inrichting samen met Leisurelands - eigenaar van het gebied - zorgdragen voor het beheer dat nodig is om de ontwikkeling van de natuur te begeleiden. 

Werkzaamheden en hinder
Natuurlijk zal de aanleg van een dergelijk groot project niet ongemerkt aan de omgeving voorbij gaan. Alle bedrijven en stranden blijven tijdens de werkzaamheden zowel per auto als fiets bereikbaar, alleen voor fietsers en wandelaars is het niet mogelijk om via de palmbosweg en Strandboulevard van Strand Horst naar Strand Nulde te fietsen of lopen. Het gebied is van het evenemententerrein tot en met de Pitch en Putt afgesloten. Voor fietsers is er een omleidingsroute die aangegeven is met borden. 
 
Om ruimte te maken voor het rietmoeras worden er bomen en struiken verwijderd. Deze worden gecompenseerd met nieuwe aanplant binnen het Groene Kruispunt. Om het rietmoeras te graven zal er bijna 50.000 vierkante meter zand afgegraven worden. Dat zijn omgerekend iets meer dan 1750 vrachtwagens. Het zand zal gebruikt worden om de wegen in de gezinswijk Harderweide een deel van de wijk Drielanden in Harderwijk op te hogen. De gemeente Harderwijk, Leisurelands en Gastvrije Randmeren hebben hier al in een vroeg stadium afspraken over gemaakt. Zo helpen we elkaar en beperken we de CO2 uitstoot door de transportafstanden kort te houden en het zand direct te vervoeren naar het gebied waar het gebruikt wordt. Uiteraard kunnen automobilisten en fietsers op Horst Zuid hier enige hinder van ondervinden. Wij hopen op uw begrip.