Update 2- Hoe nu verder?

Na de Startbijeenkomst met ondernemers en gemeente Ermelo voor Strand Horst hebben wij vanuit Leisurelands ook met de ondernemers van Strand Nulde en de gemeente Putten gesproken over hun en onze plannen en ideeën voor de komende jaren.  

Alle plannen en ideeën van voor het gehele gebied leiden samen met de merkstrategie, klantreis en thematisering van verschillende deelgebieden tot een reeks van deelprojecten.  

Er zullen meerdere themagebieden worden benoemd. Bij een aantal ligt het thema voor het oprapen, bij anderen moet dit nog uitgekristalliseerd worden. De thema gebieden liggen in een landschappelijk groen raamwerk tussen snelweg en water. Via het water of over land zijn er veilige en prettige routes naar de themagebieden.  

Voor de planvorming en realisatie van themagebieden, de routes naar de themagebieden en het landschappelijk raamwerk zullen verschillende deelprojecten worden opgestart. De planning voor de aanpak van de themagebieden zal zoveel mogelijk aansluiten op het tijdspad van de ondernemers.   

Voorbeeld van een themagebied is het surfstrand bij Telstar. Hier zullen Telstar en Leisurelands samenwerken om bij de uitbreiding van de Beachclub, de surfschool en de nieuwe lodges ook de inrichting van de stranden en de parkeerplaatsen aan te passen. Zodat de inrichting, paden en sfeer goed op elkaar aansluiten en er een duidelijk themagebied ontstaat binnen het recreatiegebied.