Verwijdering eiland Kinderstrand Bussloo geeft boost aan biodiversiteit in de Fliert

12 oktober 2020

Om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren wordt het eiland bij het Kinderstrand, ter hoogte van kiosk Withagen op recreatiegebied Bussloo, verwijderd. Door het eiland zijn de doorstroming en waterdiepte bij het kinderstrand onvoldoende. Mede door de lage waterstanden van de afgelopen jaren verhoogt dit de kans op slechte waterkwaliteit, bijvoorbeeld door het ontstaan van blauwalg. De verwijdering van het eiland is inmiddels gestart, en de kop is eraf. De grond van het eiland zal nuttig worden gebruikt.

Het vrijkomende zand van het eiland wordt namelijk gebruikt bij de herinrichting van de Fliert. Om te zorgen dat water in de beek en grondwater beter wordt vastgehouden en de stroming van water wordt bevorderd, richt Waterschap Vallei en Veluwe de Fliert opnieuw in. Het werk start eind september en is naar verwachting in december van dit jaar klaar.Vissen, planten en kleine diersoorten, die in het beekgebied voorkomen, verblijven en verplaatsen zich er graag en planten zich er voort. Door de nieuwe inrichting kan de biodiversiteit zich verder ontwikkelen, zodat er een ecologisch waardevol beeklandschap ontstaat.

Leisurelands is blij met de samenwerking met het Waterschap en bij te kunnen dragen aan een rijkere biodiversiteit in de omgeving. Het vrijkomende zand heeft hiermee een nuttige toepassing gevonden en draagt bij aan een circulaire en klimaatbestendige maatschappij.