Privacy statement

Privacy
Leisurelands respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u de website van Leisurelands bezoekt worden door u ingevoerde gegevens verwerkt om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Hieronder leggen wij uit welke (door u ingevoerde) gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.  

Leisurelands verwerkt de gegevens die op de website van Leisurelands zijn ingevoerd, bijvoorbeeld indien u een toestemming voor het organiseren van een evenement/ activiteit aanvraagt, een klacht/ opmerking/ suggestie instuurt, een parkeerpas koopt via onze webwinkel of mee doet aan een prijsvraag en/of actie. Deze gegevens betreffen uw identiteit zoals uw NAW-gegevens, een telefoonnummer, een e-mailadres, etc. 


Leisurelands bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. Leisurelands gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde wijzigen en intrekken via de site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke digitale nieuwsbrief (e-mail) geboden middels de button ‘uitschrijven’. 

Leisurelands kan uw gegevens verstrekken aan haar dochterondernemingen zoals deze in de juridische structuur staan weergegeven. Leisurelands verstrekt de voornoemde gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden. 

Juridisch voorbehoud
Leisurelands heeft bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Leisurelands sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op onze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Ook Leisurelands zal uw IP-adres niet gebruiken vanuit deze Google-dienst voor commerciële doeleinden. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voorwaarden
Op alle recreatiegebieden is het terreinreglement recreatiegebieden Leisurelands van toepassing. Deze huisregels gelden voor iedereen die de recreatiegebieden van Leisurelands betreedt. Uitzonderingen op deze bepalingen worden alleen gemaakt indien vooraf toestemming is  aangevraagd is bij en is verleend door Leisurelands.
Op alle evenementen en activiteiten die u organiseert op de recreatiegebieden van Leisurelands zijn de algemene voorwaarden recreatiegebieden Leisurelands van toepassing.

Contact
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leisurelands.nl of bel tijdens kantooruren naar 026-3848800.