Vervanging fietspad Bussloo en verwijdering eiland Kinderstrand

Update 21 oktober 2020

Recreatiegebied Bussloo tijdelijk in mindere mate toegankelijk

In de periode van 26 oktober t/m 6 november is Bussloo in mindere mate toegankelijk voor bezoekers, met name voor wandelaars en fietsers. Vanaf 26 oktober zal het beton worden gestort.

Dit betekent dat gedurende deze periode de west- en noordkant van Bussloo gefaseerd in mindere mate toegankelijk zijn. De brug zal hierdoor ook tijdelijk niet bereikbaar zijn, waardoor wandelaars niet het korte rondje kunnen lopen. Bezoekers zijn nog steeds welkom, maar terreineigenaar Leisurelands adviseert bezoekers de werkzaamheden te vermijden en hun honden aangelijnd te houden. Eind november zijn de werkzaamheden afgerond.

12 oktober 2020

Vervanging fietspad en verwijdering eiland Kinderstrand
De fietspaden aan de west- en noordkant van Bussloo worden vervangen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de week van 12 oktober starten. Uiterlijk eind november zijn ze afgerond. Bezoekers van Bussloo kunnen enige overlast ervaren. Ter plekke wordt de situatie aangeduid met borden.

De huidige paden zijn na 40 jaar ‘op’: er komen scheuren en gaten in en boomwortels komen er op verschillende plaatsen doorheen. Het asfalt wordt vervangen door beton. Dit materiaal is duurzaam, vraagt weinig onderhoud en gaat lang mee. Een ander voordeel is dat wortels niet door het pad omhoog kunnen komen. Ideaal voor een wandel- of hardlooprondje, of fietstocht om het meer. Al met al een verbetering voor Bussloo!

Verbetering zwemwaterkwaliteit Kinderstrand
Naast de vervanging van de fiets- en wandelpaden vinden werkzaamheden plaats om de waterkwaliteit te verbeteren. Hiervoor wordt het eiland bij het Kinderstrand, ter hoogte van kiosk Withagen, verwijderd. Door het eiland zijn de doorstroming en waterdiepte bij het kinderstrand onvoldoende. Mede door de lage waterstanden van de afgelopen jaren verhoogt dit de kans op blauwalg. Om de zwemwaterkwaliteit op peil te houden is ingrijpen noodzakelijk. Het eiland wordt verwijderd en er wordt een talud gegraven waardoor er een betere verbinding is met de rest van het meer. De waterkwaliteit zal hierdoor aanzienlijk verbeteren, waardoor het Kinderstrand een fijne plek blijft voor gezinnen om te bezoeken.