Bestrijding eikenprocessierups

 

Leisurelands spant zich al jaren in om de aanwezigheid van de eikenprocessierups te voorkomen, echter zorgde het beestje de afgelopen seizoenen nog steeds voor veel overlast bij strandbezoekers. Reden genoeg voor Leisurelands om dit jaar te starten met een uitgebreid plan om de overlast van het beestje te verminderen. Op verschillende gebieden experimenteert Leisurelands met verschillende technieken om de eikenprocessierups te bestrijden. Leisurelands hoopt op deze manier de meest effectieve manier van bestrijding te achterhalen.

De bestrijding van de eikenprocessierups wordt in 2020 gedaan op 4 manieren:

  • Bestrijding op natuurlijke wijze

De bestrijding op natuurlijke wijze ligt in een aantal zaken. Ten eerste worden er verschillende terreingedeelte ingezaaid met een bloemmengsel. Deze gedeelten zijn dicht bij eiken ingezaaid om het directe ecosysteem een boost te geven. Hierdoor kunnen mussen, mezen en de boomklever genoeg ander voedsel eten om zich te gaan nestelen in deze kleinschalige ecosystemen. Ook bepaalde insecten (noem een gaasvlieg of het tweestippelige lieveheersbeestje, sluipwespen en de wants) gaan zich hier thuis voelen. Al deze dierensoorten zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, en zullen ons helpen de aanwezigheid van het beestje te verminderen.

Om de vogelsoorten in het kleinschalige ecosysteem te houden, zijn er nestkastjes opgehangen zodat ze zich kunnen huisvesten. Mussen en mezen zijn namelijk teritoriale vogels. Het is daarom ook belangrijk dat er een afstand van 10 tot 13 meter tussen de nestkasten zit. De nestkasten worden verspreid over het gehele recreatiegebied.
De bestrijding van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze vindt plaats op Bussloo en Kievitsveld.

 

  • Bestrijding met biologisch bestrijdingsmiddel

De eikenprocessierups is te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel, genaamd Xentari. Het middel wordt in het voorjaar (maanden april-mei) op het blad van de bomen gespoten. Een rups die van het blad eet wordt geïnfecteerd met een bacterie, stopt daardoor met eten en gaat binnen twee tot vijf dagen dood. Hoe kleiner de rups is, hoe effectiever het middel. Het biologische middel is niet schadelijk is voor de natuurlijke vijanden van de rups.  Zodra de bladeren aan de bomen komen, begint Leisurlands het preventief behandelen van de bomen. De bestrijding van de eikenprocessierups met het biologische bestrijdingsmiddel vindt plaats op oostelijke en zuidelijke gebieden in Gelderland, waaronder Berendonck, Groene Heuvels, Wylerbergmeer, Mookerplas, Rhederlaag, Zeumeren, Stroombroek, Slingeplas en Hilgelo.
 

  • Bestrijding met aaltjes

Een belangrijk wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups is de nematode Steinernema feltiae. Dit microscopisch kleine wormpje, ook aaltje genoemd, is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Het aaltje dringt zich binnen bij de rups, en besmet het darmkanaal doormiddel van een bacterie. De rups wordt daardoor minder actief, waardoor het uiteindelijk sterft. De manier van toedienen komt best nauwkeurig, evenals het tijdstip. De aaltjes overleven namelijk niet lang in een eikenboom (hun natuurlijke omgeving is de bodem) en moeten dus op een geschikt moment op of in de buurt van de rupsen gespoten worden. In dit geval bleek nachtelijke toepassing het meest succesvol omdat de aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. De bestrijding van de eikenprocessierups met aaltjes (nematode) vindt plaats op Strand Nulde en Strand Horst.
 

  • Bestrijding d.m.v. opzuigen of wegbranden van rupsen

Mochten de eikenprocessierupsen zich gedurende het seizoen alsnog laten zien, worden ze verwijderd door ze op te zuigen of weg te branden. 

Samenwerking
Leisurelands opereert in dit project niet alleen, maar werkt samen met verschillende instanties en bedrijven om gebruik te maken van hun expertise. Enkele samenwerkingspartners zijn:

Leisurelands hoopt door gebruik van verschillende bestrijdingstactieken te achterhalen welke manier van bestrijding het meest efficiënt en effectief is.