Voorbereidingen thermencomplex Berendonck (afgerond)

Voorbereidende werkzaamheden bouw Thermen Berendonck gestart


31 oktober 2016

Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden op recreatiegebied Berendonck gestart voor het bouwrijp maken van het terrein van Thermen Berendonck. Op het bouwvlak van het thermencomplex, aan de noordzijde ter hoogte van de snelweg A73, worden de bomen weggehaald. De komende dagen wordt het hout verzameld en afgevoerd. Alhoewel er een beroep tegen het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State hebben Leisurelands en Thermen Berendonck er alle vertrouwen in dat het complex gerealiseerd kan gaan worden. Een eerder handhavingsverzoek door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie om de kapwerkzaamheden stil te leggen is door de toezichthouder op de boswet afgewezen. De verwachting is dat het saunacomplex in 2017 haar deuren opent. 

Leisurelands heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Staatsbosbeheer die voor de kapwerkzaamheden gebruikt maakt van een erkende bosbouwaannemer. De inzet van twee machines zorgt ervoor dat het werk binnen een week is afgerond en de overlast van de werkzaamheden minimaal is.
Voor het hout wordt een nuttige toepassing gezocht. Na het kappen transporteert de aannemer het hout richting de parkeerplaatsen waar het gesorteerd wordt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hout dat geschikt is om houtsnippers van te maken en hout waarvan houtplaten, kisten en dergelijke gemaakt kunnen worden. Het grootste gedeelte van de snippers gaat naar een biomassacentrale in Purmerend waar de verbranding van houtsnippers zal zorgen voor stadsverwarming. 

Duurzaam recreëren
Recreëren gebeurt in een natuurlijke omgeving. Echter is Berendonck geen natuurgebied. Het biedt bezoekers recreatiemogelijkheden in een waterrijk en groen decor. Hierbij heeft Leisurelands, terreineigenaar van Berendonck en 19 andere recreatiegebieden in Gelderland, duurzaam recreëren hoog in het vaandel staan. Daarom is voor dit project gekeken hoe de bomen die moeten wijken voor het thermencomplex een goede bestemming kunnen krijgen. Het merendeel van het hout wordt versnipperd voor gebruik in een biomassacentrale. Hiermee wordt energieneutraal geopereerd en tevens energie gegenereerd. 

Klik hier voor de foto's.