Verwijdering faciliteiten Kikkersgat op Bussloo (afgerond)

Landelijke belevingswaarde Kikkersgat op Bussloo verder opgewaardeerd

Op locatie Kikkersgat aan de zuidzijde van recreatiegebied Bussloo is onlangs het toiletgebouw verwijderd. Ook andere faciliteiten zoals een picknetset, een bankje en vuilnisbakken zullen verdwijnen. Het wandel- en fietspad blijft bestaan zodat een ‘rondje Bussloo’ gewoon mogelijk blijft. Al sinds het voorjaar van 2012 heeft Kikkersgat een agrarische functie. Als bezoeker loop je hier letterlijk tussen de koeien en ben je als recreant op bezoek in het landelijk gebied. De brandrode runderen die hier grazen, gaan goed samen met mensen. Destijds is gekozen voor een andere functie voor dit gedeelte van Bussloo in verband met een dalend aantal strandbezoekers.

Sinds het eind van de vorige eeuw is het aantal strandbezoekers afgenomen en zijn bezoekers zich meer over het jaar gaan verspreiden door seizoensverlengende attracties en activiteiten. Er is dus sprake van overaanbod van het aantal stranden, in vergelijking met het aantal strandbezoekers. Om de duurzame instandhouding van Bussloo te kunnen waarborgen moet Leisurelands tegelijkertijd steeds meer op de kosten gaan letten. Sinds 2012 heeft Kikkersgat daarom een agrarische functie. Leisurelands focust zich bij het beheer van haar recreatiegebieden op de druk bezochte gedeeltes van Bussloo, zoals naturistenstrand de Kuiter, het kinderstrand bij de Withagen, de stranden van de Robberskamp en de Snenge en duikstek de Schurinkshof. In eerste instantie heeft Leisurelands gewacht met het slopen van het toiletgebouw om te kunnen zien hoe naar aanleiding van de gewijzigde functie de ontwikkelingen ter plaatse zouden verlopen. De afgelopen jaren is het toiletgebouw niet in gebruik geweest. Na vijf jaar is de conclusie dat het toiletgebouw op deze locatie geen functie meer heeft.

Jaarlijks trekt Bussloo rond de één miljoen bezoekers. Vanaf de jaren ’60 tot en met begin jaren ’90 bestond dit vooral uit strandbezoekers en concentreerden deze één miljoen bezoekers zich rond de zomermaanden. De afgelopen twee decennia is de trend dat het strandbezoek op ‘mooi weer’ dagen op de recreatiegebieden geleidelijk aan is afgenomen. De topdagen met meer dan 50.000 bezoekers op Bussloo zijn er niet meer en ook over het gehele jaar genomen is er een dalende trend in ‘mooi weer’ strandbezoek. Het is een landelijk trend veroorzaakt door veranderend recreatiegedrag, de enorme keuzemogelijkheden in vrijetijdsbesteding en de vakantiespreiding.

19 april 2017