Vervanging toiletgebouwen Mookerplas en Groene Heuvels (afgerond)

In mei en juni vinden werkzaamheden plaats op de recreatiegebieden Mookerplas en Groene Heuvels.

Op Mookerplas wordt toiletgebouw de Pastor op het surfstrand bij de botenhelling vervangen door een nieuw toiletgebouw. Het nieuwe toiletgebouw zal naar verwachting voor de zomervakantie gereed zijn. Daarna wordt het oude toiletgebouw pas gesloopt. In het nieuwe toiletgebouw zullen ook de betaalautomaten voor de uitrijkaarten zijn ge├»ntegreerd. 

Op Groene Heuvels wordt toiletgebouw de Duiker medio mei gesloopt. Hier zal voor eind juni een nieuw toiletgebouw worden gerealiseerd. In de tussentijd kunnen bezoekers gebruik maken van de toiletten in het kiosk/toiletgebouw Zellersmaat.

De aannemer probeert de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. 

26 april 2018