Verbetering parkeergelegenheid en fietsenstalling Zeumeren (afgerond)

Recreatiegebied Zeumeren kent vele bezoekersstromen. De afgelopen jaren komen er mede sinds de komst van SchatEiland Zeumeren, de shortgolfbaan en de waterskibaan steeds meer bezoekers naar Zeumeren. Dit vraagt dan ook om een iets andere inrichting van de infrastructuur om deze bezoekersstromen in goede banen te kunnen leiden. Daarom zijn er diverse verbeteringen bedacht waardoor dit nog beter zal gaan. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd in opdracht van terreineigenaar Leisurelands en zijn ruim voor de zomervakantie gereed. De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen. Op deze dagen kan er voor bezoekers enige overlast zijn. 

Meer parkeerplaatsen en uitbreiding fietsenstalling
Op hoogtijdagen is het soms zoeken naar een parkeerplaats. Daarom zijn onlangs mogelijkheden gemaakt om auto’s haaks te kunnen laten parkeren in plaats van langsparkeren. Op deze manier ontstaan er ruim 50 extra parkeerplaatsen. 

Ook het aantal bezoekers dat per fiets naar Zeumeren komt, neemt toe. Daarom worden de fietsenstallingen uitgebreid. Om meer fietsen kwijt te kunnen en deze nog beter neer te kunnen zetten worden de stallingen geplaatst op duurzame betonnen stelconplaten. Mede hierdoor zullen de stallingen onderhoudsvriendelijker zijn. 

Hekwerk bij stranden
Fietsen en brommers op de ligweides zijn voor veel bezoekers hinderlijk. Om bezoekers optimaal van een dag strand te kunnen laten genieten, komt er extra hekwerk bij de stranden. Op deze wijze kunnen fietsers en brommers geweerd worden van de stranden en ligweiden. De oude bestaande hekwerken zijn verouderd en worden ook vernieuwd. Voor mindervaliden zal het mogelijk blijven om via een poort de stranden te betreden.

 

2 mei 2017