Verbetering oever Stroombroek (afgerond)

Klik hier voor de foto's. 

Afgelopen winter is op Stroombroek hard gewerkt om het gebied gereed te maken voor het nieuwe recreatieseizoen. Terreineigenaar Leisurelands blijft investeren in het recreatiegebied. Het laatste dat voor de zomer wordt aangepakt, is de verbetering van de oevers. Op dinsdag 18 april wordt gestart met werkzaamheden aan de oevers aan de oostzijde van Stroombroek. Door de heersende windrichting vindt aan de oevers aan deze zijde veel afslag plaats waardoor de oevers verzwakken. Een damwand zal voor versteviging gaan zorgen. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers enige overlast ondervinden.

Momenteel zorgen wilgen langs de waterkant voor enige versteviging. Dit is echter niet voldoende waardoor tussen de wilgen in de oevers zijn beschadigd en op sommige plekken begint de oever te verzakken. Enkele verzakkingen komen bij het wandelpad in de buurt. Om te voorkomen dat over enige tijd het pad in het water verdwijnt, wordt dit nu aangepakt. Over een lengte van zo’n 500 meter vanaf de waterskibaan tot aan het zandstrand ter hoogte van toiletgebouw Loo, parallel aan de Wijnbergseweg, komt een nieuwe beschoeiing. Er is gekozen deze uit te voeren in metaal. Dit materiaal is duurzaam en zal ervoor zorgen dat de oever weer jarenlang beschermd is. In de damwand komen uitstappunten zodat gebruikers van de waterskibaan het water op een eenvoudige manier kunnen verlaten. 

De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats. In de weekenden wordt er niet gewerkt zodat (honden)wandelaars gewoon hun rondje Stroombroek kunnen doen. Doordeweeks zal het pad langs het water op sommige dagen afgesloten zijn in verband met de veiligheid. Leisurelands vraagt bezoekers extra alert te zijn en honden aangelijnd te houden tijdens de werkzaamheden. Ter plekke worden bezoekers hierop gewezen door middel van tijdelijke bebording. 

 

14 april 2017