Sloop twee toiletgebouwen Berendonck (afgerond)

27 maart 2017

Op Berendonck worden momenteel twee gebouwen gesloopt. Toiletgebouw de Beer in het voormalige kinderdorp aan de noordzijde en (toilet)gebouw Mariken op de ligweide. 

Vorig jaar werd toiletgebouw Mariken op recreatiegebied Berendonck volledig vernield aangetroffen. Dit gebouw en het oude toiletgebouw De Beer, die nog een beperkte functie hadden, waren vorig jaar ook al doelwit van vandalen. Voor Leisurelands is de maat vol. Het kost teveel om de gebouwen nog voor dit seizoen op te knappen, waardoor deze worden gesloopt. Dit is vooruitlopend op de geplande vervanging van alle toiletgebouwen. De overige ‘oude’ toiletgebouwen op Berendonck blijven dit seizoen nog staan.

Leisurelands had al plannen om de verouderde toiletgebouwen op Berendonck in 2017 te vervangen. Nu de vernielingen de gebouwtjes Mariken en de Beer onbruikbaar hebben gemaakt, worden deze twee gebouwen nog voor de start van de zomer gesloopt. Er komen hiervoor in de zomer van 2017 nog geen nieuwe gebouwen terug. Het is te kort dag om deze nog voor de zomer van 2017 te realiseren. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat recreanten in het bouwlawaai zitten. Daarnaast is de insteek de gebouwtjes tegelijkertijd te vervangen in het laagseizoen als Berendonck minder druk wordt bezocht. Tot slot bespaart het kosten om het werk in één keer te laten doen in plaats van in fases. 

De gebouwen zijn na ruim dertig jaar aan vervanging toe. Er komen mooie moderne toiletgebouwen voor terug, zodat het nog prettiger recreëren wordt op Berendonck. Deze plannen passen in het totaalplan om Berendonck een kwaliteitsimpuls te geven.