Oeverherstel Mookerplas (afgerond)

13 jan. 2017

Maandag 16 januari starten oeverherstelwerkzaamheden op recreatiegebied Mookerplas. Als gevolg van de lage waterstand is enorm veel schade aan de oevers ontstaan. Klik hier voor de foto's van de werkzaamheden. 

Door het ongeluk bij de stuw in Grave op 29 december jl. is het waterpeil van de Maas, en daarmee ook het peil van recreatiegebied Mookerplas, gezakt. Hierdoor is grote schade ontstaan, met name als gevolg van verzakte oevers. Nu het waterpeil nog laag is, gaat terreineigenaar Leisurelands op korte termijn aan de slag. Zeker omdat het ernaar uitziet dat vanaf eind volgende week het waterpeil geleidelijk naar het oude niveau wordt gebracht door Rijkswaterstaat. Voor de werkzaamheden heeft Leisurelands het bedrijf Van de Biggelaar Grond- en waterbouw in de arm genomen. 

In totaal is het waterpeil in Mookerplas ruim drie meter gezakt. Door het wegvallen van de tegendruk van het water is er enorm veel schade ontstaan aan de oevers. Als gevolg van het stijgende water kan nieuwe schade ontstaan. Van den Biggelaar zal een paar kilometer oever herstellen waarbij een oeververdediging van natuurlijke materialen wordt aangebracht. Dit zal in de vorm van grind zijn. De werkzaamheden stonden, in het kader van groot onderhoud aan de oevers, al gepland. Door de lage waterstand zijn de werkzaamheden eenvoudiger uit te voeren en zijn daarom naar voren gehaald.

Groenonderhoud
Mede ter voorbereiding van het oeverherstel was onlangs al gestart met grootschalig groenonderhoud.  Het groenonderhoud stond al op de planning voor begin dit jaar. Ook deze werkzaamheden zijn door de lage waterstand naar voren geschoven.
Door het uitdunnen van bomen en struiken op percelen waar ze dicht op elkaar staan, wordt de kwaliteit van het blijvende groen verhoogd. Deze opknapbeurt is een regelmatig terugkerende activiteit zoals die door bijvoorbeeld veel boseigenaren regulier uitgevoerd wordt. Door deze werkzaamheden blijft het groene decor van Mookerplas gewaarborgd en wordt de kwaliteit en het recreatieve gebruik ook op de lange termijn vergroot.

De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Dit wordt geprobeerd tot een minimum te beperken. Doorgaande wegen en paden worden zoveel mogelijk vrijgehouden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind januari gereed.

Voor meer informatie over Van den Biggelaar zie: www.vandenbiggelaar.nl.