Herstel wegen Strand Horst en Strand Nulde (afgerond)

De recreatiegebieden Strand Horst en Strand Nulde worden in de nabije toekomst nog aantrekkelijker. Op 13 februari jl. is Dostal Wegenbouw aan de slag gegaan met de vernieuwing van de doorgaande wegen en fietspaden. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin mei gereed. 

Wat gebeurt hier?
De werkzaamheden bestaan uit de reconstructie van bestaande wegen. Het huidige wegdek is ‘op’: er vallen scheuren en gaten in en boomwortels komen er op verschillende plaatsen doorheen. Deze wegen worden van een nieuwe asfaltlaag voorzien en de belijning wordt opnieuw aangebracht. De breedte van de weg op de Palmbosweg op Strand Horst zal ter hoogte van de jachthaven / McDonald’s gedeeltelijk worden versmald om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een ander onderdeel van de werkzaamheden bestaat uit het aanplanten van bomen en hagen om het gebied nog aantrekkelijker te maken.  

Planning en bereikbaarheid
Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin mei 2017 afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid naar de stranden alsmede de gevestigde ondernemers gegarandeerd. Uitsluitend in de nacht / ochtend van maandag 13 op dinsdag 14 maart 2017 is op Strand Horst de Palmbosweg tussen 01.00 en 07.00 uur afgesloten. 

Duurzaam recreëren
Leisurelands zoekt bij al haar werkzaamheden naar kansen om duurzaam actief te zijn. De invulling hiervan tijdens deze werkzaamheden is het streven naar het borgen van een groene, gezonde omgeving. Een belangrijk onderdeel is het ‘vergroenen’ van een deel van het gebied. De aanplant van bomen en hagen zorgt voor de versterking van de landschappelijke kwaliteiten en het vergroten van het groene karakter van de gebieden. Leisurelands werkt bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn).  

Klik hier voor de foto's.