Bomenkap Groene Heuvels (afgerond)

Bomen, struiken en gras bieden een groen decor op recreatiegebied Groene Heuvels. De keerzijde is dat het groen gevoelig is voor ziekten die voor overlast en gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Daarom is voor Groene Heuvels een plan opgesteld om groenonderhoud te plegen en in de toekomst nieuwe bomen aan te planten. Op dinsdag 12 november starten de werkzaamheden. Deze zijn naar verwachting voor de jaarwisseling afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft Groene Heuvels gewoon toegankelijk voor bezoekers. De overlast zal tot een minimum worden beperkt.

Voor het groenonderhoud wordt samengewerkt met erkende bosbouwaannemers. Zij zullen de delen waar op dat moment wordt gewerkt uit voorzorg afzetten met lint en indien nodig zorgen voor bebording voor een tijdelijke omleidingsroute. Er wordt doordeweeks gewerkt, niet in de weekenden.

Essentaksterfte en eikenprocessierups
Op het recreatiegebied staan veel essen die te kampen hebben met essentaksterfte. Dit wordt veroorzaakt door een schimmel uit Azië die ervoor zorgt dat de boom wordt aangetast en afsterft. Hierdoor kunnen takken ineens uit de boom vallen. Dat kan voor onveilige situaties zorgen.
De eikenprocessierups is inmiddels helaas een bekend fenomeen dat ieder jaar voor meer overlast zorgt. Leisurelands spuit preventief met een natuurlijk middel om een explosieve groei te voorkomen. Dit preventief spuiten is echter onvoldoende. Om de overlast te beperken zullen daarom meerdere eiken op delen van het recreatiegebied uit voorzorg worden gekapt. Zodoende kunnen recreanten weer met een gerust gevoel Groene Heuvels bezoeken.

Herplanten 
In de nabije toekomst zullen er nieuwe bomen worden aangeplant waarbij wordt gekozen voor verschillende soorten bomen. Zodoende vermindert het risico op grootschalige kap als er met een boomsoort iets aan de hand zou zijn. Daarnaast wordt hiermee de biodiversiteit vergroot. 

Borgen van een groene, gezonde omgeving
Leisurelands is eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland waarbij zij continu kijkt naar verduurzaming. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met omgevingswaarden, materialen en grondstoffen. Klik hier voor meer informatie. 

8 november 2019