Zeumeren

Laatste nieuws

Vervolg op samenwerking aanpak overlast Zeumeren

13-05-2019

Op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen was in het verleden veel overlast van vernielingen en alcoholmisbruik. In het recreatieseizoen van 2018 is er een nauwere samenwerking opgestart tussen de gemeente Barneveld en terreineigenaar Leisurelands om de overlast aan te pakken. De resultaten zijn veelbelovend. Er zijn tientallen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Ook kregen meerdere personen een gebiedsverbod. In de praktijk is minder overlast geconstateerd en ook is de hoeveelheid zwerfvuil afgenomen. Na het succes van vorig jaar werkt Leisurelands ook dit seizoen intensiever samen met lokale toezichthouders om overlast op recreatiegebied Zeumeren te beperken.

Samenwerking met gemeente Barneveld was altijd al goed
De samenwerking tussen Leisurelands en de gemeente was altijd al goed. Echter om de problemen op Zeumeren aan te pakken was een intensievere samenwerking vereist. De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente Barneveld en van Leisurelands hebben de handen ineen geslagen om tijdens het hoogseizoen veelvuldig toezicht te houden. Vorig jaar zijn borden geplaatst om bezoekers extra te wijzen op de huisregels, het terreinreglement van Leisurelands. 

Blij met ondersteuning
Leisurelands is blij met de ondersteuning van de gemeente Barneveld. De regiobeheerder zegt hierover: “Met ons team alleen hadden we dit niet voor elkaar kunnen boksen. We doen wat we kunnen, maar moeten onze aandacht verdelen over meerdere recreatiegebieden in deze regio. Daarnaast zijn de medewerkers van Leisurelands in eerste instantie gastheer van het recreatiegebied.”