Zeumeren

Historie

De geschiedenis van Zeumeren start bij de aanleg van wegen. In 1968 werd begonnen met zandwinning voor de aanleg van de A1. In 1978 werd besloten om het gebied beperkt open te stellen voor vissers. Hoewel er nog geen definitieve toiletvoorzieningen waren, werd het gebied in 1989 feestelijk geopend. De twee stranden, surfoever, ligweiden, parkeerterreinen, fietspaden en interne ontsluitingsweg waren al wel gerealiseerd. Een jaar later kwam er uiteindelijk ook een toiletgebouw.