Zeumeren (tot 1 juli dagelijks open 08.00-18.00 uur)

Laatste nieuws

Bestrijding eikenprocessierups op recreatiegebieden

26-06-2019

Op veel van de recreatiegebieden van Leisurelands en op de wegen en fietspaden rondom is de eikenprocessierups gesignaleerd. Als gevolg van het mooie voorjaar en de mooie zomer van vorig jaar is de uitbraak van deze rups groter en eerder dan andere jaren. Naar aanleiding hiervan heeft Leisurelands in het voorjaar preventief bestreden. Ondanks de preventieve bestrijding is de processierups op veel gebieden alsnog aanwezig. Leisurelands bestrijdt de rupsen op dit moment actief. Leisurelands adviseert bezoekers alert te zijn. Goed om te weten is dat het geen zwemmersjeuk betreft.

Geen zwemmersjeuk
Na meerdere meldingen van recreanten werd eerst gedacht aan zwemmersjeuk. Leisurelands heeft dit verder laten onderzoeken en het blijkt dat dit niet het geval is en dat de overlast is veroorzaakt door de eikenprocessierups.

Beheersmaatregelen beperken overlast
Al sinds 1987 heeft de eikenprocessierups zich over heel Nederland verspreid. De rups, die leeft in eikenbomen, heeft microscopische brandhaartjes die bij mens en dier ernstige jeuk en huidirritatie kunnen veroorzaken. Door beheersmaatregelen probeert Leisurelands de overlast van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken. Mogelijkheden zijn de rups biologisch bestrijden, wegzuigen of wegbranden. De keuze van de maatregelen wordt gebaseerd op de te verwachten overlast, het risico op blootstelling en de mogelijke nadelige gevolgen van de beheersmaatregel voor de gezondheid van bezoekers. 

Preventieve aanpak
Leisurelands bestrijdt de processierupsen elk jaar vooraf ook preventief door bomen te bespuiten met een biologisch middel. Hierdoor wordt voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen. Dit is een biologische manier om de eikenprocessierups te bestrijden die niet schadelijk is voor mens, dier en natuur. Nesten die zich ondanks de bestrijding toch ontwikkelen op het recreatiegebied worden verwijderd. In verband met de grote drukte bij de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren, zal Leisurelands de bomen waarin nesten aangetroffen zijn voorlopig met linten markeren. Bezoekers wordt geadviseerd niet in de directe omgeving van deze bomen te gaan liggen. Ook adviseert Leisurelands bezoekers om hun kinderen attent te maken op het risico van de eikenprocessierups.

Wat te doen bij (vermoedelijk) contact?
Bij vermoedelijk contact of als men in de buurt is geweest van een gebied met processierupsen kan men het beste de brandharen zo goed mogelijk van de huid afspoelen en de ogen uitspoelen. Krabben of wrijven verspreidt de haartjes, wat de klachten verergert. Ook kleding dient goed gewassen te worden.  Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Voor verdere informatie over de processierups kunt u de website van GGD Gelderland bezoeken.