Zandenplas

Historie

Recreatiegebied Zandenplas is in de jaren '60 ontstaan bij de aanleg van de A28. Sindsdien is deze plas in beheer en onderhoud geweest bij Staatsbosbeheer. In 1992 heeft Leisurelands deze plas overgenomen. In de daaropvolgende jaren zijn er ingrijpende herinrichtingswerkzaamheden verricht voor de dagrecreatie. Allereerst werd een betere verbinding van het gebied gerealiseerd door een rechtstreekse aansluiting op de doorgaande weg. Er is een uitzichtpunt gemaakt op het strand en een toiletgebouw met kiosk en EHBO-ruimte gebouwd. In 2003 zijn er speelvoorzieningen gecreëerd. 
In 2014 werd de plas aan de zijde van de snelweg uitgebreid. In het jaar daarvoor is een groter terras bij de kiosk gerealiseerd waardoor Zandenplas een echte pleisterplaats is geworden.