Rhederlaag

Waterkwaliteit

Status waterkwaliteit: Nader onderzoek op Giese Kop en Bahrsche Strand

Vanaf 15-08-2019

Waarschuwing voor een verminderde waterkwaliteit. Kans op maag- en darmklachten.
Verminderde waterkwaliteit. 

Nader onderzoek
Tijdens een reguliere waterkwaliteitsmeting kan een overschrijding geconstateerd worden van een of meer van de bacteriologische parameters. In dat geval wordt er direct een extra monster genomen. Dit doen we om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een aanhoudend probleem met de waterkwaliteit of dat het een kortdurende overschrijding betreft (bijvoorbeeld door een heftige regenbui kort voor de bemonstering). Totdat de resultaten van deze extra bemonstering bekend zijn krijgt de zwemlocatie de status ‘nader onderzoek’. Als er bij de extra bemonstering geen overschrijding meer is van een of meer van dezelfde bacteriologische parameters, dan wordt de status weer ‘in orde’. Als er bij de extra bemonstering nog steeds sprake is van een overschrijding van een of meer van dezelfde bacteriologische parameters, dan zal er een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod worden ingesteld.

Meer informatie: www.zwemwater.nl. 

Controle zwemwater

Recreatiegebied Rhederlaag is een officiële zwemlocatie waar de waterkwaliteit wordt gecontroleerd tijdens het zwemseizoen (hoogseizoen) dat loopt van 1 mei tot 1 oktober.

De kwaliteit van het zwemwater is over het algemeen uitstekend en wordt nauwlettend in het oog gehouden. De waterkwaliteitsbeheerders nemen regelmatig monsters. Over het algemeen zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. Mochten er problemen zijn dan wordt dit vermeld onder het kopje "status" op deze pagina.

Daarnaast wordt informatie verstrekt via NOS Teletekst (pag. 725), Teletekst Omroep Gelderland (pag. 390 en verder) en op www.zwemwater.nl.

Indien er problemen zijn met de zwemwaterkwaliteit communiceert Leisurelands dit ook op het recreatiegebied op de blauwe overzichtsborden van de provincie en bij de slagboom.

Uw bijdrage aan de kwaliteit
Ook u kunt bijdragen aan de zwemwaterkwaliteit. Wij hebben de volgende tips voor u:

  • Gebruik altijd de sanitaire voorzieningen bij de stranden.
  • Etensresten, papier, plastic, glas of blik op het strand of in het water kunnen gevaarlijk zijn. Naast de kans op verwondingen trekt dit afval ongedierte aan. Gebruik daarom altijd de afvalbakken bij de stranden.

Voorkom gezondheidsklachten
Dankzij regelmatige controles, in opdracht van de provincie, is de kans op gezondheidsklachten klein. Desondanks raden wij u aan om na het zwemmen te douchen en u af te drogen. Mocht u (enkele dagen) na het zwemmen toch last krijgen van huiduitslag, oorontsteking, maag- of darmstoornissen, koorts of andere klachten dan is het verstandig om naar uw huisarts te gaan. Vertel dan ook dat u gezwommen hebt in natuurwater.

Als u ziek bent geworden door het zwemmen, stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan het Provincieloket. Daar worden meldingen verzameld en zo nodig actie ondernomen.

  • Provincieloket: tel. 026-3599999.