Rhederlaag

Toekomstvisie Rhederlaag

Waterparel aan de IJssel

In november 2019 verscheen de toekomstvisie van Rhederlaag die tot stand is gekomen door het IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag) waar Leisurelands samen met ondernemers, omwonenden, verenigingen, Natuurmonumenten en K3Delta onderdeel van uitmaakt. Hierin wordt de visie op de ontwikkeling van Rhederlaag voor de komende 20 jaar gepresenteerd. Sinds 2016 wordt gewerkt aan een gezamenlijke notitie van uitgangspunten waarbij het IGOR zich inzet voor de totstandkoming van een duurzaam en evenwichtig Rhederlaag. In oktober 2017 werd deze notitie vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenaar en vormt daarmee de basis voor een nieuw bestemmingsplan. 

De toekomstvisie is tegelijkertijd strategisch en op onderdelen concreet, inspirerend en realistisch. Enerzijds zijn er uitbreidingsplannen van bestaande ondernemers zoals Recreatiepark de Veerstal, anderzijds zijn er nieuwe initiatieven. Ook wordt gekeken naar een goede infrastructuur voor de verschillende bezoekersstromen en aantrekkelijke vormen van dagrecreatie en natuurbeleving. 

Bekijk hier de toekomstvisie.