Rhederlaag

Naaktrecreatie

Op Rhederlaag is een strand aangewezen waar u naakt mag recreëren. Het naaktstrand bevindt zich op een gedeelte van het Bahrsche Strand, te bereiken via de Muggenwaard in Lathum.

Naaktrecreatie is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen stranden. Middels bebording wordt aangegeven waar het naaktstrand begint en eindigt. Zodra u het strand en de ligweiden verlaat, dient u gekleed te zijn.

Op de plattegrond van het recreatiegebied staat het naaktstrand aangegeven. Meer informatie over naaktrecreatie op de gebieden van Leisurelands kunt u hier vinden.