Mookerplas

Historie

Mookerplas is ontstaan door zand- en grindwinning. Al bij de oprichting van Recreatieschap Nijmegen, waar Mookerplas vroeger onder viel, bestond de intentie dit gebied van de gemeente Mook en Middelaar over te nemen. De voornaamste reden daarvoor was dat het grootste deel van de bezoekers uit het Rijk van Nijmegen kwam. Dit was voor het provinciaal bestuur van Gelderland de reden om 50% van de beheers- en onderhoudskosten op zich te nemen en 15% van de investeringen. Op 1 januari 1977 kwam de plas in bezit van Recreatieschap Nijmegen en Omstreken (RNO). 

Nadat meerdere inrichtingsplannen de revue waren gepasseerd, werd begin jaren '80 daadwerkelijk begonnen met inrichten. Er kwamen afvalbakken, drijverlijnen, fietsenrekken en passantensteigers. Ook werden de taluds opgeknapt en een nieuwe landingsplaats voor windsurfers gecreëerd. 

In 1985 werd het toegangskanaal vanaf de Cuijcksesteeg tot aan de Maas uitgediept. 

Drie jaar later, in 1988, werd begonnen met de bouw van de kiosk en de aanleg van het parkeerterrein aan de Pastoorsdijk. Ook werd de aanlegoever voor passanten bij de Witteweg en de Driesen verbeterd. 

In de jaren '90 werden picknickplaatsen, meer parkeergelegenheden en een botenhelling aan de Katerbosseweg aangelegd. In combinatie met zandwinning werden op de Grote Siep stranden aangelegd en verbeterd en ontstond het surfstrand Pastoorsdijk.

In 2001 werd Mookerplas geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe Flora- en Faunawet. Grote aantallen ganzen bevolkten de stranden en lig- en speelweiden. Een oplossing voor dit probleem is nog steeds niet gevonden.

In 2002 fuseerde RNO met RGV (tegenwoordig Leisurelands). Leisurelands is eigenaar van het recreatiegebied.