Hilgelo

Laatste nieuws

Toegangspoorten pad achterzijde Hilgelo opengesteld

05-12-2018

Bij aanvang van het recreatieseizoen 2018 is ten behoeve van de rust op een camping grenzend aan recreatiegebied Hilgelo een gedeelte van het pad langs het water voorzien van toegangspoorten. Dit is gedaan om de vermeende overlast van scooters en fietsers op dit gedeelte van Hilgelo te verminderen en de rust te kunnen bewaren op de camping. Recreanten die het niet eens waren met deze maatregel en dit kenbaar maakten aan terreineigenaar Leisurelands, kregen als reactie dat aan het einde van het jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Besloten is om vanaf heden de poorten open te zetten en een jaar lang het gebruik van het pad te monitoren. 

De afzetting van het pad door middel van een hekwerk met een toegangspoort zorgde ervoor dat scooters en fietsers konden worden geweerd. Wandelaars konden nog altijd gebruik maken van het pad. De poortjes hebben echter als nadelig effect dat ze niet toegankelijk zijn voor bezoekers in een rolstoel of scootmobiel. De plaatsing stuitte op veel weerstand uit de omgeving, van zowel bezoekers in een rolstoel of scootmobiel als van fietsers. Vele bezoekers van Hilgelo klaagden dat zij niet meer konden genieten van een rondje om de plas. Het bleef niet alleen bij klagen, maar uitte zich ook in vandalisme. De hekwerken en poorten zijn veelvuldig doelbewust gesloopt. Regelmatig zijn deze gerepareerd en vervangen. Leisurelands hecht veel waarde aan de input van bezoekers van het recreatieterrein en heeft alle meldingen verzameld en meegenomen in de evaluatie. Dat dit gepaard ging met vandalisme wordt betreurd, maar heeft geen rol van betekenis gespeeld in de evaluatie.

Eind 2019 of begin 2020 zal Leisurelands het gebruik van het pad analyseren en op basis daarvan vindt opnieuw een evaluatie plaats. Hierbij zullen de belangen voor de verschillende gebruikersgroepen nogmaals worden afgewogen.