Hilgelo

Laatste nieuws

Les over gevaren van het water op Hilgelo

07-10-2019

Bezoekers van het Winterswijkse asielzoekers-centrum bezoeken graag Hilgelo, maar zwemmen in de plas kunnen de meesten niet. Tijd voor zwemles. Op 27 september bezochten ze samen met de politie, reddingsbrigrade, COA en Leisurelands Hilgelo om een beter beeld te krijgen van de gevaren van zwemmen.

Ze kunnen alle vier niet zwemmen, de Gambiaanse vrienden Kansu (23), Lamin (21), Maron (25) en Yankuba (17). Stuk voor stuk zouden ze het heel graag willen. Daarom zijn ze heel blij dat ze deze vrijdagochtend les krijgen over waar ze op moeten letten als ze toch het water in gaan.

De vier verblijven in het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Samen met tien medebewoners nemen ze deel aan de eendaagse basiscursus waterveiligheid, een pilotproject van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de politie, de reddingsbrigrade en Leisurelands. De cursus bestaat uit een theorieles en praktijkdeel.

Voor de praktijk ging het gezelschap vrijdag 27 september naar Hilgelo. Op zomerse dagen trekken de nieuwkomers – die vaak maar kort in Winterswijk verblijven – graag naar dit water toe, ook al kan vrijwel niemand zwemmen. Dat dit niet zonder gevaar is, bleek in juli toen een 37-jarige asielzoeker uit Nigeria om het leven kwam.  

Kansu en zijn vrienden krijgen als tips om nooit alleen te gaan zwemmen en bij problemen mensen op de kant te alarmeren door te roepen. Het zijn dingen die voor ons heel erg voor de hand liggen, maar voor hen niet vanzelfsprekend zijn. Ook het alarmnummer 112 kennen ze niet.

Na de ochtend geven de vier nieuwkomers aan een stuk beter bewust te zijn van de risico’s van het water. Zo is Kansu blij dat hij nu ook anderen kan helpen als ze in nood zijn.