Heerderstrand

Metamorfose parkeerplaats recreatiegebied Heerderstrand

28-09-2018

De parkeerplaats op recreatiegebied Heerderstrand krijgt een nieuw gezicht. Het comfort, de structuur en de eigenschappen van het parkeerterrein laten nu te wensen over. Ook de veiligheid is niet optimaal. Terreineigenaar Leisurelands heeft daarom besloten de parkeerplaats aan te pakken en te transformeren tot een veilige en voor iedereen prettige parkeerplaats. De werkzaamheden starten op 1 oktober en zullen rond de jaarwisseling zijn afgerond. De aannemer probeert de overlast voor bezoekers tot een minimum te beperken.

Heerderstrand blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor bezoekers. Ook Pitch&Putt Golf Heerde blijft bereikbaar. Een omleidingsroute staat ter plekke met bebording aangegeven. 

Huidige vorm parkeerplaats onoverzichtelijk
In het verleden zijn er autobranden geweest op Heerderstrand. Door de huidige inrichting van de parkeerplaats konden hulpdiensten de plek niet bereiken door blokkades. De eenzijdige inrichting met naaldbomen vormt daarnaast een risico voor bosbranden. Doordat het terrein in de huidige vorm niet efficiënt en overzichtelijk is ingericht, wordt het op drukke dagen niet optimaal benut en zorgt het voor irritaties bij bezoekers.  

Uitgebreide procedures succesvol doorlopen
De herinrichting van de parkeerplaats is een plan dat al lang in voorbereiding is. Als gevolg van de verschillende benodigde onderzoeken en vergunningen heeft deze voorbereiding langer geduurd dan in eerste instantie was voorzien. Inmiddels zijn de benodigde vergunningen en toestemmingen verleend door de provincie Gelderland en de gemeente Heerde. Ook de brandweer Noord- en Oost-Gelderland is positief over het herinrichtingsplan.

Overzichtelijker en dus veiliger
De hoofdparkeerplaats zal worden opgedeeld in twee zones waarbij de zone aan de strandzijde wordt uitgevoerd met halfverharding ter verhoging van het comfort voor de gebruikers. Bij de vernieuwing van de wegen is in het kader van duurzaamheid gekozen voor de toepassing van beton in plaats van asfalt. Een ander onderdeel van de werkzaamheden is het rechttrekken van de wegen waardoor de overzichtelijkheid verbetert. De oppervlakte van het parkeerterrein blijft ongewijzigd. 

Naaldbomen op het parkeerterrein worden verwijderd. Voor deze werkzaamheden wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer. Daarvoor in de plaats komen loofbomen waardoor het kronendak en daarmee de schaduwrijke plekken op het parkeerterrein weer terugkomen. De loofbomen zorgen tevens voor vergroting van de biodiversiteit en verlagen het risico op bosbrand. De bomenrijen zullen de structuur en daarmee de overzichtelijkheid op het parkeerterrein versterken. Dit verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zowel bezoekers als hulpdiensten. Tot slot ontstaat op deze wijze een fraai aanzicht met een parkachtig karakter voor de bezoeker. 

Al met al zal de herinrichting zorgen voor een overzichtelijker en dus veiliger parkeerterrein. Het plan leidt tot een grote kwaliteitsimpuls voor het aanzicht en comfort voor bezoekers van het recreatiegebied, als recreatieve hotspot op de Veluwe.

Wat gebeurt hier?
De werkzaamheden op de voet volgen kan via de website van Leisurelands: https://www.leisurelands.nl/werk-in-uitvoering/  
Hier staat ook het ontwerp. 

Leisurelands is terreineigenaar van Heerderstrand en nog 19 andere recreatiegebieden in Gelderland. Onder het motto ‘duurzaam recreëren’ past de herinrichting van de parkeerplaats hier goed bij.