Hambroekplas

Laatste nieuws

Volgende stap kwaliteitsslag recreatiegebied Hambroekplas

13-11-2018

In aanloop naar de doorontwikkeling en vergroting van recreatiegebied Hambroekplas in Borculo is Leisurelands onlangs gestart met een inhaalslag ten aanzien van groenonderhoud. En daarmee tevens het verhogen van de aantrekkelijkheid van het recreatiegebied. Het is een volgende stap in de investering van een kwaliteitsslag voor Hambroekplas als volwaardig en eigentijds recreatiegebied met een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie. Voor de beoogde ontwikkelingen van een vakantie- en zonnepark zullen binnen afzienbare termijn stappen kunnen worden gemaakt als start van de daarvoor benodigde ruimtelijke procedures. Hierbij wordt vanaf het begin de omgeving betrokken. Dit voorjaar sprak het College van B&W zich al positief uit over de ontwikkelingsvisie van Hambroekplas.

Groenonderhoud 
De werkzaamheden van het groenonderhoud bestaan uit het herstellen van oude zichtlijnen en een dunning in aanpalende bosschages. Hiermee krijgt het gebied een meer open karakter dat de veiligheid en aantrekkelijkheid vergroot. De oeverbeplanting zal volledig worden afgezet op enkele goed gevormde solitaire bomen na. Dit voorkomt overvloedige bladval dat de zwemwaterkwaliteit ten goede komt. Door de werkzaamheden ontstaat een parkachtig beeld dat toekomstbestendig is. Het vrijgekomen hout zal worden versnipperd en worden gebruikt als biomassa. 

College van B&W positief over ontwikkelingsvisie
Het College van B&W van de gemeente Berkelland sprak zich in het voorjaar van 2018 positief uit over de visie van Leisurelands voor de ontwikkeling van recreatiegebied Hambroekplas. De positieve principe-uitspraak was de start om van het relatief kleine recreatiegebied een volwaardig recreatiepark te maken dat Borculo op de kaart kan zetten en bijdraagt aan de leefbaarheid. De belangrijkste onderdelen uit de visie zijn: verblijfsrecreatie, een zonnepark en een kwaliteitsimpuls van het bestaande aanbod. Door de aankoop van aangrenzende gronden van Stichting Twickel door Leisurelands zijn er goede mogelijkheden ontstaan voor de doorontwikkeling en daarmee het vergroten van de recreatieve en maatschappelijke waarde van Hambroekplas. 

Ondernemer wil investeren
Leisurelands is in gesprek met een ondernemer met veel ervaring in de vrijetijdssector die wil investeren in Hambroekplas. Deze ondernemer ziet veel potentie op het gebied van verblijfsrecreatie. In combinatie met een zonnepark en de kwaliteitsimpuls van het bestaande aanbod kan Hambroekplas een parel worden in de Achterhoek. Het zonnepark is het eerste resultaat van de samenwerking die Leisurelands eind 2017 is aangegaan met Eneco. 

Nieuw fietspad
Vooruitlopend op de ontwikkelingen van het vakantie- en zonnepark is Leisurelands voornemens een nieuw fietspad aan te leggen. Deze zal parallel lopen aan de Berkel die tussen de plassen door loopt en het centrum van Borculo van water voorziet. Zo ontstaat een aantrekkelijke nieuwe recreatieve verbinding.  

Leef! in Borculo
Tijdens een bijeenkomst van Leef! in Borculo op 15 oktober jl. kon iedereen meedenken over de leefbaarheid van Borculo. De plannen van Leisurelands voor Hambroekplas konden rekenen op veel positieve reacties. Leisurelands heeft goed contact met de initiatiefnemers van Leef! in Borculo en is blij dat de omgeving ook zo enthousiast is over de plannen en de meerwaarde daarvan zien in het kader van de leefbaarheid. Hans Ebbekink is één van de kartrekkers van Leef! in Borculo en zit in de kerngroep. “Hambroekplas heeft enorm veel potentie om uit te groeien tot een fijne plek om te recreëren in een groen en waterrijk decor. Het kan een belangrijke versterking betekenen voor de leefbaarheid. Wij van Leef! in Borculo hebben goed contact met Leisurelands om onze lokale kennis en netwerk te delen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de plannen die passen bij meerdere van de thema’s die wij centraal hebben gesteld: De Berkel, Toerisme en Groen, Horeca, Ondernemen en Centrum”, aldus Hans Ebbekink. Leef! in Borculo heeft sinds kort een eigen locatie in Borculo aan de Burgemeester Bloemersstraat 6 waar men terecht kan voor meer informatie. Hier is ook op hoofdlijnen de ontwikkelingsvisie van Hambroekplas in te zien. Meer informatie: https://leef-inborculo.nl/. 

Hambroekplas
Sinds de overname eind 2013 van de recreatiegebieden van Recreatieschap Achterhoek-Liemers door Leisurelands is recreatiegebied Hambroekplas aan de portefeuille van het recreatiebedrijf toegevoegd.