Hambroekplas

Gebiedsontwikkeling Hambroekplas

Gebiedsontwikkeling Hambroekplas
Het recreatiegebied Hambroekplas staat aan de vooravond van een grote metamorfose; van een dagrecreatiegebied en agrarische gronden tot een volwaardig eigentijds recreatiepark met een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie en duurzame energieopwekking. Graag informeren wij u over dit project.

Eind april vorig jaar heeft het college van B&W van de gemeente Berkelland ingestemd met onze visie voor het gebied, zoals uiteengezet in de Ontwikkelingvisie Hambroekplas (februari 2018).

Download hier de Ontwikkelingsvisie Hambroekplas

De visie/ambitie voor een grootschalige recreatieve ontwikkeling van dit gebied is al enkele tientallen jaren bekend. Duurzame energieopwekking is vandaag de dag als vanzelfsprekend een onderdeel van gebiedsontwikkeling. Leisurelands heeft sinds de verwerving van de gronden enkele jaren geleden de handschoen opgepakt om samen met VDB Holiday (www.vdbholiday.com) en Eneco (www.eneco.nl) hier invulling aan te geven.

Een ontwikkeling zoals beoogd, een nagelnieuw recreatiepark, is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Hier gaat de nodige voorbereiding aan vooraf en diverse belangen komen samen. Denk aan o.a. landschap, cultuurhistorie, recreatie, water, natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Om een ieder die daarin is geïnteresseerd te informeren over de stand van zaken, heeft Leisurelands samen met VDB Holiday, Eneco en de gemeente Berkelland, een inloop-informatiemarkt gehouden op 4 juli 2019 in Hotel-restaurant Berkel Palace. Gedurende deze avond werden bezoekers bijgepraat over de stand van zaken en werden vragen beantwoord. Ook konden eventuele aandachtspunten/tips voor het vervolg worden achtergelaten (ook buiten deze avond kon en kan dat altijd per mail).

Tijdens de informatieavond werd inzicht gegeven in de kaders en uitgangspunten vanuit o.a. landschap, cultuurhistorie en gebruik, voor de invulling van het gebied en het programma dat initiatiefnemers beogen. Ook zijn impressies/denkbeelden getoond ter illustratie van hoe het er in de toekomst mogelijk uit kan zien wanneer het volledige programma gerealiseerd wordt. Tot slot is informatie verstrekt over de mogelijkheden om te participeren in het zonnepark dat onderdeel uitmaakt van deze gebiedsontwikkeling.

De avond werd goed bezocht en de reacties waren positief. Het belang van de ontwikkeling voor de leefbaarheid van Borculo, met name de komst van de verblijfsrecreatie, werd door velen onderschreven. Met name de meerwaarde voor de instandhouding van voorzieningen in het centrum werd genoemd. Voor ons als initiatiefnemers heeft de avond bevestigd dat we op de goede weg zitten met de plannen en de aandachtspunten die zijn doorgegeven worden ter harte genomen.

De illustraties van de landschapsarchitect (www.ontwerpenomgeving.nl), die werden getoond op de inloop-informatieavond, zijn hier te downloaden: