Bussloo

Naaktrecreatie

Op recreatiegebied Bussloo is een strand waar u naakt mag recreëren. Naaktrecreatie is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen stranden. Middels bebording wordt aangegeven waar het naaktstrand begint en eindigt. Zodra u het strand en de ligweiden verlaat, dient u gekleed te zijn.
Op Bussloo bevindt het naaktstrand zich op het strand bij de Kuiter, te bereiken via ingang 5 aan de Bloemenksweg te Voorst.

Op de plattegrond van het recreatiegebied staat het naaktstrand aangeduid. Meer informatie over naaktrecreatie op de recreatiegebieden van Leisurelands kunt u hier vinden.