Berendonck

Historie

In 1976 begon officieel de aanleg van een gedeelte van recreatiegebied Berendonck. De leden van het toenmalig algemeen bestuur verplaatsten met schop en kruiwagen de eerste grond en plantten ieder een boom. Hiermee was een begin gemaakt met de aanleg van een 165 hectare groot recreatiegebied met een waterplas van circa 40 hectare. De inkomsten uit de zandwinning zijn volledig gebruikt voor de inrichting van het gebied. 

In 1976 werden een gedeelte van de waterplas, stranden, speelweiden, heuvels, parkeerterreinen en toegangswegen aangelegd. 

In 1978 volgden de toiletgebouwen en de daarmee verbonden riolering. 

In 1979 werd besloten tot de aanleg van een kinderspeelplaats, later het kinderdorp genoemd. 

In 1982 werd het plan uitgevoerd om de boerderij Veengraaf 30 zodanig te slopen dat er een ruïne bleef staan als attractie voor de wandelaars en fietsers. Dit bleek door de jeugd toch anders te worden gezien. De ruïne werd gesloopt, waarna deze met grond is afgedekt en er een uitzichtpunt van is gemaakt. 

In 1986 is de golfbaan opengesteld voor gebruik. In dat jaar zijn ook twee kiosken gebouw. Duikteam de Kaaiman was in dat jaar gestart met de bouw van een onderwaterhuis. Het huis ligt op 18 meter diepte. Het onderwaterhuis is in 1989 officieel geopend. Het jaar daarvoor is er door de Nijmeegse Reddingsbrigade een botenhuis gebouwd. De boten van de reddingsbrigade werden ook ingezet bij rampenbestrijding elders.