Onze merkwaarden

Met 20 recreatiegebieden die miljoenen bezoekers per jaar ontvangen speelt Leisurelands als dienstverlener ook een belangrijke maatschappelijke rol. Het belang daarvan neemt steeds verder toe.
Onze vijf belangrijkste waarden en dus ook merkwaarden zijn daar op gebaseerd:

Open en integer
Leisurelands wil een betrouwbare partner zijn, dienstverlenend en helder en direct communicerend.

Dynamisch en innoverend
Wij creëren een klimaat waarin stakeholders, klanten, gasten, medewerkers en leveranciers worden geïnspireerd om zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage aan het succes van Leisurelands te leveren.

Kwalitatief hoogwaardig en slagvaardig
Leisurelands speelt actief in op de veranderende wensen van haar klanten en werkt continu aan het op een zo’n hoog mogelijk kwalitatief niveau brengen van haar producten en diensten en deze verder te ontwikkelen. 

Duurzaam Recreëren
Het thema ‘Duurzaam Recreëren’ is leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van onze activiteiten. Het is ons fundament dat steunt op vijf pijlers, kort samengevat:

  • Het borgen van een groene, gezonde omgeving.
  • Veiligheid en ‘crowd management’.
  • Verhogen van maatschappelijk rendement.
  • Energieneutraal opereren, energie genereren.
  • Kennis delen en uitbouwen.

Veiligheid
Veiligheid is een apart aandachtspunt in ons beleid onder de noemer Duurzaam Recreëren. Onze jarenlange ervaring op het gebied van ‘crowd management’ is de basis om individuele en groepen bezoekers een veilige omgeving te bieden. Deze ervaring en kennis delen wij graag met onze partners.