Juridische structuur

Onder Leisurelands B.V. vallen drie vennootschappen die actief zijn. Leisurelands Exploitatie B.V. en Leisurelands Onroerend Goed B.V. houden zich bezig met de kernactiviteit van Leisurelands, namelijk het exploiteren van recreatievoorzieningen. 

De activiteiten van de derde actieve vennootschap, Interhuis B.V., met haar dochtervennootschap RGV Delfstoffen B.V. zijn niet direct gerelateerd aan dagrecreatie, maar zijn erop gericht de kernactiviteit te ondersteunen. 

Directeur
De heer Erik Droogh

Raad van Commissarissen
De heer Tim Slager
Mevrouw Hannet de Vries - in 't Veld, voorzitter