Duurzaam recreëren

Duurzaam recreëren

Onder het motto ‘Duurzaam Recreëren’ levert Leisurelands een actieve bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisatie van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Duurzaam Recreëren steunt bij Leisurelands op vijf pijlers:

  1. Het borgen van een groene, gezonde omgeving
  2. Veiligheid en ‘crowd management’
  3. Verhogen van maatschappelijk rendement
  4. Energieneutraal opereren, energie genereren
  5. Kennis delen en uitbouwen

People, planet en profit
Leisurelands werkt bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s:

  • People: het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers
  • Planet: passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving
  • Profit: duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn  

Klik hier voor uitgebreide informatie over duurzaam recreëren.