Nieuws

01-01-2019

Gelukkig Nieuwjaar!

Leisurelands wenst u een gelukkig, gezond en recreatief 2019! We hopen u ook in 2019 weer vaak te mogen begroeten op de recreatiegebieden.

Lees meer

05-12-2018

Toegangspoorten pad achterzijde Hilgelo opengesteld

Bij aanvang van het recreatieseizoen 2018 is ten behoeve van de rust op een camping grenzend aan recreatiegebied Hilgelo een gedeelte van het pad langs het water voorzien van toegangspoorten. Dit is gedaan om de vermeende overlast van scooters en fietsers op dit gedeelte van Hilgelo te verminderen en de rust te kunnen bewaren op de camping. Recreanten die het niet eens waren met deze maatregel en dit kenbaar maakten aan terreineigenaar Leisurelands, kregen als reactie dat aan het einde van het jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Besloten is om vanaf heden de poorten open te zetten en een jaar lang het gebruik van het pad te monitoren. 

Lees meer

29-11-2018

Goede samenwerking zorgt voor aanpak overlast recreatiegebied Zeumeren

Op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen was in het verleden veel overlast van vernielingen en alcoholmisbruik. In het recreatieseizoen van 2018 is er een nauwere samenwerking opgestart tussen de gemeente Barneveld en terreineigenaar Leisurelands om de overlast aan te pakken. De resultaten zijn veelbelovend. Er zijn tientallen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Ook kregen meerdere personen een gebiedsverbod. In de praktijk is minder overlast geconstateerd en ook is de hoeveelheid zwerfvuil afgenomen. 

Lees meer

26-11-2018

Sportvissers zetten karpers uit in Stroombroek, Hilgelo en Slingeplas

Op zaterdag 1 december aanstaande zet Hengelsport Federatie Midden Nederland schub- en spiegelkarpers uit in Stroombroek in Braamt, Hilgelo in Winterswijk en Slingeplas in Bredevoort. De plassen op de recreatiegebieden, die eigendom zijn van Leisurelands, kennen een relatief laag karperbestand. Karpers planten zich in Nederland nauwelijks succesvol voort zodat uitzetting noodzakelijk is om een voor sportvissers interessant karperbestand te behouden.

Lees meer

13-11-2018

Volgende stap kwaliteitsslag recreatiegebied Hambroekplas

In aanloop naar de doorontwikkeling en vergroting van recreatiegebied Hambroekplas in Borculo is Leisurelands onlangs gestart met een inhaalslag ten aanzien van groenonderhoud. En daarmee tevens het verhogen van de aantrekkelijkheid van het recreatiegebied. Het is een volgende stap in de investering van een kwaliteitsslag voor Hambroekplas als volwaardig en eigentijds recreatiegebied met een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie. Voor de beoogde ontwikkelingen van een vakantie- en zonnepark zullen binnen afzienbare termijn stappen kunnen worden gemaakt als start van de daarvoor benodigde ruimtelijke procedures. Hierbij wordt vanaf het begin de omgeving betrokken. Dit voorjaar sprak het College van B&W zich al positief uit over de ontwikkelingsvisie van Hambroekplas.

Lees meer

17-10-2018

Waarschuwing gebruik botenhelling Rhederlaag

In verband met de zeer lage waterstand is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van de botenhelling op Rhederlaag. Door de lage waterstand is het voor sommige boten te ondiep waardoor het traileren ernstig wordt bemoeilijkt. Het gebruik van de botenhelling is te allen tijde op eigen risico. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Lees meer

11-10-2018

Negatief zwemadvies Wylerbergmeer ingetrokken

Per 11 oktober 2018 heeft de provincie Gelderland het negatieve zwemadvies voor het zwemwater van recreatiegebied Wylerbergmeer ingetrokken. Sinds 29 juni dit jaar had de provincie een negatief zwemadvies ingesteld in verband met blauwalgen.

Lees meer

02-10-2018

Graffitispuiter Berendonck bestraft

In 2017 werd recreatiegebied Berendonck geteisterd door (een) graffitispuiter(s). Gebouwen, bebording en andere zaken moesten het ontgelden. In november 2017 werd een graffitispuiter op heterdaad betrapt door medewerkers van Leisurelands. Op 2 oktober 2018 kwam de zaak voor bij de rechter. De dader heeft schuld bekend en berouw getoond en komt er van af met een voorwaardelijke werkstraf en een geldboete. Terreineigenaar Leisurelands gaat echter voor duizenden euro’s het schip in. 

Lees meer

28-09-2018

Metamorfose parkeerplaats recreatiegebied Heerderstrand

De parkeerplaats op recreatiegebied Heerderstrand krijgt een nieuw gezicht. Het comfort, de structuur en de eigenschappen van het parkeerterrein laten nu te wensen over. Ook de veiligheid is niet optimaal. Terreineigenaar Leisurelands heeft daarom besloten de parkeerplaats aan te pakken en te transformeren tot een veilige en voor iedereen prettige parkeerplaats. De werkzaamheden starten op 1 oktober en zullen rond de jaarwisseling zijn afgerond. De aannemer probeert de overlast voor bezoekers tot een minimum te beperken.

Lees meer

28-09-2018

Zwemwaterkwaliteit Hambroekplas weer goed

Sinds 13 augustus 2018 was er een waarschuwing ingesteld voor het zwemwater van recreatiegebied Hambroekplas in verband met blauwalgen. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing per 28 september 2018 ingetrokken. Het zwemwater is dus weer goed en het is veilig om te zwemmen.

Lees meer