Upgrade Hilgelo zorgt voor aantrekkelijk recreatiegebied

22-03-2016

Recreatiegebied Hilgelo heeft een ware metamorfose ondergaan. Twee jaar geleden zag het recreatiegebied er totaal anders uit. Terreineigenaar Leisurelands heeft enorm geïnvesteerd om Hilgelo om te vormen naar een recreatiegebied met een kwaliteitsniveau dat Leisurelands voor al haar recreatiegebieden hanteert. Hilgelo heeft een upgrade gekregen waardoor het nog aantrekkelijker is om hier te recreëren.

In zijn algemeenheid was er veel achterstallig onderhoud. Op bepaalde delen was het groen volledig dichtgegroeid. Er is gesnoeid waardoor er meer licht en ruimte is waardoor de sociale veiligheid is toegenomen. Daarnaast is hierdoor het recreatieve landschap verfraaid. Er is een nieuw parkeersysteem gerealiseerd waarbij bezoekers niet bij aankomst betalen, maar gedurende de dag een uitrijkaart kopen bij de betaalautomaten op het terrein. Voordeel is dat men kan betalen met PIN. Tegelijkertijd is de ingangspartij van het recreatiegebied hierdoor verbeterd. 

Een overtollig gebouwtje dat niet meer aan de kwaliteitseisen voldeed, is verwijderd. Ook zijn de bestaande afrasteringen vervangen door duurzame materialen.
Dit voorjaar worden de verouderde houten bankjes  vervangen. Hiervoor komen  duurzame metalen bankjes rondom de plas voor in de plaats. Deze bankjes zijn door de grove maas en het materiaal minder interessant voor vandalen.
De komende jaren zal er nog meer geïnvesteerd worden op het recreatiegebied. De invulling hiervan hangt af van de ontwikkelingen.


Ondergrondse vuilopslag
Alle losse vuilnisbakken zijn vervangen voor duurzame ondergrondse afvalcontainers. Deze zogenaamde Velin-bakken bestaan uit een betonnen bak waar afval ondergronds wordt opgeslagen. Op het terrein is uitsluitend een groene kegel te zien die mooi in het landschap past. Deze ondergrondse vuilnisputten worden een paar keer per jaar leeggezogen met een speciale machine. Op deze manier bespaart Leisurelands jaarlijks 30.000 vuilniszakken voor al haar recreatiegebieden en hoeven de Velin-bakken slechts drie keer per jaar geleegd te worden. Bijkomend voordeel is dat er minder zwerfvuil ontstaat. Het systeem zorgt er ook voor dat ongedierte (o.a. wespen) en stankoverlast tot een minimum worden beperkt.


Gebiedsvisie, promotie en evenementen
In samenspraak met de omgeving is de gebiedsvisie voor Hilgelo vastgesteld door de gemeente Winterswijk. De visie is voor diverse recreatieve ontwikkelingen op en rondom de plas vastgesteld. Hierdoor is de basis gelegd voor verdere gesprekken met ondernemers die invulling kunnen geven aan een deel hiervan. 

Tevens is er ruimte voor evenementen. Zo zal dit jaar de tweede editie van Ibiza Dreams plaatsvinden. 

Via een gebiedsfolder wordt Hilgelo gepromoot bij campings, hotels, attracties, e.d. in de omgeving. 


Duurzaam recreëren
Leisurelands is op vele vlakken duurzaam bezig. Op recreatiegebied Zeumeren bijvoorbeeld wordt warmte en elektriciteit opgewerkt door middel van biomassa en biovergassing. Met het snoeiafval van de recreatiegebieden worden de biomassa- en biovergassingsinstallatie gevoed om duurzaam energie op te wekken. Ook zijn de regiokantoren voorzien van houtkachels om de ruimtes, die veelal niet de hele dag worden gebruikt, te verwarmen met hout van de eigen terreinen. Daarnaast zijn de laatste jaren de meeste (regio)kantoren voorzien van zonnepanelen.

Bij Leisurelands draait duurzaamheid niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Leisurelands werkt bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn).  


Leisurelands 
Leisurelands heeft Hilgelo en 18 andere recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg in eigendom. Leisurelands exploiteert (dag)recreatieve voorzieningen voor een breed publiek. Eind 2013 fuseerden vijf recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers met Leisurelands waardoor de continuïteit kon worden gewaarborgd. 


Voor vragen over Hilgelo kunnen bezoekers zich rechtstreeks wenden tot Leisurelands.
Klik hier voor meer informatie over Hilgelo.