Onderzoek naar verwijdering duizendknoop op Kievitsveld

25-07-2019

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten die op veel verschillende plekken in Nederland voor overlast zorgen. Zo zijn ze veel te vinden in natuurgebieden, langs wegen en in de bebouwde omgeving. Maar ook op Kievitsveld, dat als onderzoekslocatie wordt gebruikt voor het vinden van een oplossing om de duizendknoop permanent te verwijderen.

Het verwijderen van de duizendknopen door te snoeien kan ervoor zorgen dat ze in grotere mate zullen terugkeren. In de grond blijven namelijk duizendknoopresten (wortels en stengels) zitten die opnieuw kunnen uitlopen en zo op anderen locaties een nieuwe duizendknoophaard kunnen vormen. Universiteit Wageningen, Probos en Tree-O-Logic onderzoeken samen met verschillende aannemingsbedrijven hoe de duizendknoop definitief kan worden verwijderd. Ook Kievitsveld wordt gebruikt als onderzoekslocatie. Van Kievitsveld wordt grond met duizendknoopresten verzameld. Deze partijen grond worden behandeld met behulp van een verhittingsinstallatie, waarna er gedurende enkele weken wordt gemonitord of de behandelde grond vrij blijft van duizendknoop.

Het onderzoek op Kievitsveld loopt van juli 2019 tot en met oktober 2019.