Leisurelands gaat op zoek naar een nieuwe directeur

17-10-2019

Leisurelands heeft in goed onderling overleg overeenstemming bereikt met de statutair directeur Erik Droogh over de beëindiging van de samenwerking. De Raad van Commissarissen start de werving van een nieuwe directeur.

Tussen de Raad van Commissarissen en Erik Droogh is in de afgelopen periode verschil van inzicht ontstaan over het te voeren beleid. In de gesprekken die hierover zijn gevoerd zijn partijen tot de conclusie gekomen dat een voortzetting van de samenwerking niet meer tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels is Thomas Heerkens aangesteld als interim-directeur; hij blijft aan totdat een opvolger voor Erik Droogh is gevonden.

De Raad van Commissarissen is Erik Droogh erkentelijk en heeft veel waardering voor zijn jarenlange inzet voor Leisurelands. Onder zijn leiding transformeerde het bedrijf van een gesubsidieerde overheidsorganisatie in 1999 tot de marktgerichte onderneming van vandaag.