Goede samenwerking zorgt voor aanpak overlast recreatiegebied Zeumeren

29-11-2018

Op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen was in het verleden veel overlast van vernielingen en alcoholmisbruik. In het recreatieseizoen van 2018 is er een nauwere samenwerking opgestart tussen de gemeente Barneveld en terreineigenaar Leisurelands om de overlast aan te pakken. De resultaten zijn veelbelovend. Er zijn tientallen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Ook kregen meerdere personen een gebiedsverbod. In de praktijk is minder overlast geconstateerd en ook is de hoeveelheid zwerfvuil afgenomen. 

Samenwerking met gemeente Barneveld was altijd al goed
De samenwerking tussen Leisurelands en de gemeente was altijd al goed. Echter om de problemen op Zeumeren aan te pakken was een intensievere samenwerking vereist. De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente Barneveld en van Leisurelands hebben de handen ineen geslagen. In de periode van 15 maart tot en met eind augustus is er veelvuldig toezicht gehouden. Er zijn borden geplaatst om bezoekers extra te wijzen op de huisregels, het terreinreglement van Leisurelands. 

Burgemeester Van Dijk: “We hebben op een prima manier met Leisurelands samengewerkt om bezoekers die overlast veroorzaken vaker op hun gedrag te wijzen en ook te bekeuren. De plaatsing van de borden maakt het voor BOA’s makkelijker om bezoekers hierop te wijzen. Zo blijft dit recreatiegebied een plek waar je veilig naartoe kunt gaan en geen overlast ervaart.”

Blij met ondersteuning
Leisurelands is blij met de ondersteuning van de gemeente Barneveld. De regiobeheerder zegt hierover: “Met ons team alleen hadden we dit niet voor elkaar kunnen boksen. We doen wat we kunnen, maar moeten onze aandacht verdelen over meerdere recreatiegebieden in deze regio. Daarnaast zijn de medewerkers van Leisurelands in eerste instantie gastheer van het recreatiegebied.”

Vervolg
De gemeente Barneveld en Leisurelands hebben de samenwerking onlangs geëvalueerd. Beiden zijn tevreden met het resultaat en zullen de intensieve samenwerking om de overlast te kunnen blijven aanpakken, voortzetten.