Aantrekkelijk rondje Groene Heuvels

24-03-2016

Recreatiegebied Groene Heuvels wordt in de nabije toekomst nog aantrekkelijker voor wandelaars en hardlopers. Terreineigenaar Leisurelands gaat vanaf eind maart aan de slag met de vernieuwing van wegen en paden. De werkzaamheden kunnen enige overlast voor bezoekers met zich meebrengen. Er wordt getracht dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van het weer, naar verwachting begin mei gereed, zodat voor de start van het nieuwe recreatieseizoen Groene Heuvels klaar is om weer vele strandbezoekers te ontvangen.

De werkzaamheden bestaan enerzijds uit de reconstructie van bestaande wegen. Het huidige wegdek is ‘op’: er vallen scheuren en gaten in en boomwortels komen er op verschillende plaatsen doorheen. Deze wegen worden opnieuw geasfalteerd. 

Tevens wordt er aan de achterzijde van het recreatiegebied, ter hoogte van de Paintball Boerderij een verhard pad, in de vorm van beton, aangebracht. Het terrein heeft hier een zwak punt waardoor het door de ondergrond van klei in natte periodes drassig kan zijn. Beton is een duurzaam materiaal, vraagt weinig onderhoud en gaat dus lang mee. Een ander voordeel is dat wortels niet door het pad omhoog kunnen komen. Ideaal voor een wandel- of hardlooprondje om het meer. Op deze manier wordt het nog prettige recreëren op Groene Heuvels. 

 

Duurzaam recreëren
Leisurelands is op vele vlakken duurzaam bezig. Voor de paden wordt beton gebruikt. Dat is duurzaam omdat het minder onderhoud vraagt en veel langer meegaat dan bijvoorbeeld asfalt. Duurzaam is ook het  regiokantoor op Berendonck dat voorzien is van een houtkachel om de ruimtes, die veelal niet de hele dag worden gebruikt, te verwarmen met hout van de eigen terreinen. Daarnaast is het regiokantoor voorzien van zonnepanelen.

Bij Leisurelands draait duurzaamheid niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Leisurelands werkt bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn).