Missie en doelstellingen Leisurelands

Missie
Leisurelands is een bedrijfsmatige duurzame aanbieder van vrijetijdsbesteding voor een breed publiek. De oorsprong van het bestaansrecht bestaat uit het ontwikkelen, aanleggen, faciliteren, exploiteren en beheren van recreatieve producten. De recreatiegebieden liggen allemaal in het buitengebied in een groen en waterrijk decor. Leisurelands levert direct en indirect een maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio waarin zij actief is. Daartoe wordt ook steeds meer de samenwerking gezocht met organisaties en instellingen die buiten de recreatiesector actief zijn. 

Doelstellingen

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Leisurelands voert haar activiteiten uit op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Leisurelands heeft oog voor haar omgeving, maatschappelijke doelen en evenwichtige belangenbehartiging en gaat duurzaam om met materialen en de omgeving. Leisurelands besteedt aandacht aan veiligheids-, gezondheids- en milieuvraagstukken. Andersom verwacht Leisurelands dit ook van haar toeleveranciers en contractpartners.
 2. Rekening houden met belangen stakeholders
  Leisurelands houdt rekening met de belangen van haar stakeholders (gebruikers/ recreanten, ondernemers, personeel, aandeelhouders, Raad van Commissarissen, overheid, branchegenoten, belangenorganisaties, omwonenden, media, leveranciers, controlerende instanties, etc.).
 3. Product centraal stellen
  Het product staat bij Leisurelands centraal: laagdrempelige dagrecreatie voor een breed publiek in een groen (en waterrijk) decor en het laten exploiteren van attracties, evenementen en activiteiten door derden. Leisurelands wil kwalitatief hoogwaardige producten in de vrijetijdssector en diensten leveren. Leisurelands wil dit bereiken door haar product eigentijds te houden en een prominente rol te vervullen als ondernemer, dienstverlener en als trekker in de recreatieve en toeristische branche.
 4. Aandeelhouders rendement bieden
  Leisurelands wil haar aandeelhouders (maatschappelijk) rendement op hun investeringen bieden. Hierbij houdt Leisurelands rekening met hun wensen en verwachtingen.
 5. Langdurige relaties opbouwen
  Leisurelands streeft naar langdurige relaties en laat zich niet beïnvloeden door geschenken of persoonlijke banden. Langdurige relaties leiden tot meer begrip en korte (communicatie)lijnen. In haar streven naar winst ondersteunt Leisurelands de principes van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie en onderstreept de waarden en normen van Nederland als rechtstaat. Leisurelands staat garant voor de integriteit en eerlijkheid in alle aspecten van het handelen van de onderneming.
 6. Winstgevendheid
  Leisurelands heeft als doel: winstgevendheid van haar activiteiten. Die winstdoelstelling is essentieel voor de continuïteit van ons bedrijf. Hierbij gaat het vooral om: het kunnen plegen van (vervangings)investeringen, kunnen innoveren en nieuwe investeringen kunnen doen, en het kunnen opbouwen van reserves voor tijden dat er minder economische groei is.