Zwemwaterkwaliteit en waterpeil

Is het veilig om te zwemmen?  De recreatiegebieden van Leisurelands zijn aangewezen als officiële zwemlocatie. Niet alleen de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd door de provincie of het waterschap, maar ook de faciliteiten. U herkent een zwemlocatie aan een blauw informatiebord van de provincie op de stranden. Indien er iets aan de hand is, wordt de gewijzigde status gecommuniceerd Lees hier wat u zelf kunt doen om veilig te zwemmen. 
Waar vind ik de status van de zwemwaterkwaliteit?  Op deze website vindt u per recreatiegebied, onder 'ondek de recreatiegebieden' de zwemwaterkwaliteit. Ook op www.zwemwater.nl kunt u de actuele status checken. 
Hoe vaak wordt het zwemwater gecontroleerd?  In het hoogseizoen (1 mei tot 1 oktober) wordt iedere twee weken de zwemwaterkwaliteit gemeten. Meer informatie over de zwemwatercontrole vindt u hier
Wie controleert het zwemwater?  De zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd door waterschappen of Rijkswaterstaat in opdracht van de provincie.
Waar kan ik klachten melden?  Heeft u direct of een paar dagen na het zwemmen klachten als huiduitslag, oorontsteking of maag- en darmklachten? Bezoekt u dan uw huisarts en vertel dat u heeft gezwommen in natuurwater. De klachten zijn vervelend, maar vaak onschuldig. Wij stellen het op prijs als uw klacht(en) ook meldt bij ons en/of bij de watercontrolerende instanties. Klik hier voor de meldpunten. 
Waarom wisselt het waterpeil?  Dit verschilt per recreatiegebied. Door langdurige droogte kan het waterpeil in omsloten plassen dalen. In meren die in open verbinding staan met de Maas (Mookerplas) of de IJssel (Rhederlaag) kan het waterpeil enorm fluctueren. Hier is geen oplossing voor en zal door natuurlijke omstandigheden na verloop van tijd weer goedkomen.